Τι αυξήσεις θα δουν στους μισθούς τους μισθωτοί και συνταξιούχοι από το 2020

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
26 Νοεμβρίου 2019 | Πολιτική Οικονομία
Αύξηση θα δουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι στις αποδοχές τους από τον καινούργιο χρόνο λόγω της μείωσης της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος και της μείωσης των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Του Γιώργου Δημοσθένους

Οι αυξήσεις θα έρθουν σε δυο δόσεις , η πρώτη που σχετίζεται με την παρακράτηση φόρου θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2020 και η δεύτερη που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές τον Ιούλιο.

Το ποσό που θα προκύψει για τους μισθωτούς από την μείωση της παρακράτησης του φόρου θα φτάσει τα 27 ευρώ το μήνα για αυτούς που έχουν παιδιά.

Πόσο θα μειωθούν οι μηνιαίες κρατήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2020

-έως 14,75 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 617 ευρώ κάθε μήνα και δεν βαρύνονται με παιδιά
-έως 13,33 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 633 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 1 τέκνο
-έως 16,67 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 650 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 2 τέκνα
-έως 26,67 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 682 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 3 παιδιά.
Οι μειώσεις αυτές θα προκαλέσουν ισόποσες αυξήσεις στα καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν κάθε μήνα μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Παραδείγµατα


Άγαμος μισθωτός µε ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος ύψους 177 ευρώ ή μηνιαίο όφελος 14,75 ευρώ.

Μισθωτός µε ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ και ένα παιδί θα έχει ετήσιο όφελος της τάξης των 100 ευρώ ή μηνιαίο όφελος 8,33 ευρώ.
Μισθωτός µε 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 25.0 00 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος ύψους 40 ευρώ ή μηνιαίο όφελος 3,33 ευρώ.

Η νέα φορολογική κλίμακα που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 προβλέπει σημαντική μείωση στην πρώτη φορολογική κλίμακα καθώς ο συντελεστής για εισόδημα έως 10.000 ευρώ από 22% μειώνεται στο 9%, στο 22% παραμένει η δεύτερη κλίμακα για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ενώ για τα υψηλότερα εισοδήματα από 20.000 ευρώ και πάνω υπάρχει μείωση κατά 1% σε όλες τις κλίμακες οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
-Από 20.000 έως 30.000 ευρώ, φόρος 28% (από 29%).
-Από 30.000 έως 40.000 ευρώ φόρος 36% (από 37%).
-Από 40.000 ευρώ εισόδημα φόρος 44% (από 45%).

Ο φόρος που θα προκύπτει από την ανωτέρω κλίμακα θα μειώνεται:

- Κατά 777 ευρώ, για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ..
- Κατά 810 ευρώ, για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 1 εξαρτώμενο τέκνο που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο 9.000 ευρώ.
- Κατά 900 ευρώ, για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 2 εξαρτώμενα τέκνα που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.
- Κατά 1.120 ευρώ, για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 3 εξαρτώμενα τέκνα που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο 11.000 ευρώ.
- Κατά 1.340 ευρώ, για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ