Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περνάει ο ΕΦΚΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10 Ιανουαρίου 2020 | Πολιτική Οικονομία
Στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προχωράει η διοίκησή του, η οποία ενέκρινε στο Διοικητικό Συμβούλιο το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για το 2020.

Ο ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΦΚΑ στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που θα οδηγήσει στο τέλος τους 2020 σε ένα οργανισμό με νέο προφίλ, τον e-ΕΦΚΑ.

Τελικός σκοπός είναι η καθημερινή λειτουργία του e-ΕΦΚΑ να αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις προκειμένου να αναζητούνται βέλτιστοι τρόποι επεξεργασίας των δεδομένων, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε τελικά να μειωθεί-εξαλειφθεί ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ενδιάμεσων σταδίων. Σύμφωνα με την εισήγηση που έχει στη διάθεση του το mononews, «στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση της διοίκησης θα παρέχεται αυτόματα, χωρίς έκδοση διοικητικής πράξης από τα πιστοποιημένα πληροφοριακά συστήματα και χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρωτότυπων δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, αλλά μέσω πιστοποιημένων χρηστών (Κ.Ε.Π, Περιφέρειες, Δήμοι κ.τ.λ.)».

Δημιουργήθηκε ένα πλέγμα συνολικά 40 Επιχειρησιακών Δράσεων για το 2020 και οι δράσεις αυτές ομαδοποιούνται σε 7 θεματικούς πυλώνες που αλληλοσυμπληρώνονται για να εξυπηρετήσουν τον τελικό σκοπό που είναι η ταχεία εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με την ελάχιστη δυνατή προσέλευση στα υποκαταστήματα.

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ θα συμμετάσχουν ενεργά οι εργαζόμενοι του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, μετά από την απαιτούμενη μετεκπαίδευση τους σε νέες ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ θα λειτουργούν:
Πληροφοριακά Συστήματα

-Ψηφιακό Αποθετήριο Ασφαλιστικής Ιστορίας – «ΑΤΛΑΣ»

Τα δεδομένα της ασφαλιστικής ιστορίας που έχουν συγκεντρωθεί από το 2014 θα συμπληρωθούν με όσα εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτα σε διάφορα μηχανογραφικά συστήματα, θα ελεγχθούν και αφού πιστοποιηθούν θα μετατραπούν σε μορφή άμεσα επεξεργάσιμη για την ψηφιακή έκδοση της σύνταξης.

-Πληροφοριακό σύστημα θεμελίωσης και απονομής συντάξεων υποσύστημα συντάξεων «ΑΤΛΑΣ»

Η δράση αφορά στην προώθηση της υλοποίησης του υφιστάμενου έργου ΕΣΠΑ επιτάχυνσης των συντάξεων, που περιλαμβάνει αυτοματοποίηση της διαδικασίας θεμελίωσης και απονομής με αναβάθμιση της λειτουργικότητας, ώστε να υποστηρίζεται η αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση.

-Πληροφοριακό σύστημα καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής

Η δράση αφορά την ολοκλήρωση του ομώνυμου έργου ΕΣΠΑ και τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των νέων ελεγκτικών διαδικασιών που υποστηρίζονται από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

-Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Δημιουργία νέου σύγχρονου συστήματος υποστήριξης της λειτουργάς των ΚΕΠΑ που θα στηρίζεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και θα θωρακίζει τον οργανισμό από παράνομες πρακτικές καθιστώντας παράλληλα τις γνωματεύσεις άμεσα ηλεκτρονικά επεξεργάσιμες.

-Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)

Ανάπτυξη λειτουργιών για την αποτελεσματική υποστήριξη των ΠΥΣΥ στο ρόλο της Υποστήριξης και του Συντονισμού των τοπικών μονάδων.

-Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Δικαστικών Υποθέσεων Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος που θα παρακολουθεί τα διάφορα στάδια χρέωσης, διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης των δικαστικών υποθέσεων που διαχειρίζεται τόσο η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών όσο και τα υποκαταστήματα.

-Μετάπτωση αυτόνομων πληροφοριακών συστημάτων απονομής συντάξεων στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ Σταδιακή διακοπή της λειτουργίας επιμέρους συστημάτων απονομής και πληρωμής συντάξεων μέσω της μετάπτωσής τους σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, με επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

-Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων

Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με κατάλληλο συνδυασμό ηλεκτρονικών εκπροσώπων και υπαλλήλων του ΕΦΚΑ για την ταχύτερη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

–Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΕΦΚΑ

Προετοιμασία και Δημοπράτηση ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα ενοποιήσει τα συστήματα μισθωτών και μη μισθωτών και θα καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες του οργανισμού.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

-Ηλεκτρονική εγγραφή στο Μητρώο

Δυνατότητα απομακρυσμένης εγγραφής και μεταβολής στοιχείων άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στο μητρώο μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή αυτόματης διασύνδεσης με ληξιαρχικά γεγονότα, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου των ασφαλισμένων και την αποφόρτιση της εξυπηρέτησης στα τμήματα μητρώου.

-Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και απονομή σύνταξης

Διεύρυνση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής και ψηφιακή απονομή και πληρωμή της σύνταξης για τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων.

-Ηλεκτρονική πύλη χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

Αντικατάσταση της Διαδικασίας λήψης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και προσκόμισής τους σε άλλους φορείς του Δημοσίου μέσω ηλεκτρονικών διασυνδέσεων και λειτουργίας πύλης που πιστοποιημένοι χρήστες των φορέων θα αντλούν αυτεπάγγελτα τις βεβαιώσεις. Στο μεσοδιάστημα θα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης των κυριότερων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών (ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση απογραφής κλπ) από το δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ.

-Ενιαία διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και γεωχωρικής προβολής και αξιολόγησης τοπικών και κεντρικών υπηρεσιών

Ενσωμάτωση της πληροφορίας από τους δικτυακούς τόπους των πρώην ταμείων στο δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ και αναβάθμιση του δικτυακού τόπου με εργαλεία γεωχωρικής απεικόνισης των σημείων εξυπηρέτησης.

-Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και χορήγηση παροχών σε χρήμα Ανάπτυξη πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτημάτων, άντληση δικαιολογητικών και πληρωμή παροχών σε χρήμα σε συνδυασμό με την ψηφιακή έκδοση των απαιτούμενων ιατρικών βεβαιώσεων από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

-Καθολική ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ

Ένταξη όλων των ασφαλιστικών κατηγοριών (που ακόμη υποβάλλονται χειρόγραφα) στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και εκκαθάρισης ΑΠΔ.

-Υπηρεσία υποβολής και έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος και αυτοματοποιημένη έκδοση και αποστολή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του ασφαλιστικού κοινού και την αποσυμφόρηση των υποκαταστημάτων.

-Μηνιαία απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας

Αντικατάσταση της ετήσιας ροής απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας με μηνιαία, για την αυτοματοποιημένη απόδοση με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων από τον ασφαλισμένο, χωρίς να απαιτείται όπως σήμερα φυσική παρουσία στο υποκατάστημα.

-Ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων (EESSI)

Θέση σε παραγωγική λειτουργία του συστήματος EESSIπου υποστηρίζει την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την αυτόματη μεταφορά των εγγράφων στις διάφορες υπηρεσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Μηχανισμός αυτοματοποιημένης ενημέρωσης

Δημιουργία μηχανισμού ενημέρωσης ασφαλισμένων και συνταξιούχων μέσω SMS και email για τα διάφορα στάδια επεξεργασίας των αιτημάτων τους.
Διαλειτουργικότητα με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου

ΓΕΜΗ– ΑΑΔΕ- Ηλεκτρονική Διασύνδεση για την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών Έναρξης, Λήξης επιχειρήσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας φυσικών προσώπων, καθώς και υπευθύνων επιχειρήσεων.

ΣΕΠΕ– ΕΡΓΑΝΗ-Ηλεκτρονική διασύνδεση για τη λήψη στοιχείων ελέγχων και δηλώσεων απασχόλησης που αποτελέσουν τη βάση για στόχευση των ελέγχων και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.

Υπουργείο Εσωτερικών- Ηλεκτρονική Διασύνδεση για άντληση στοιχείων δημοτολογίου από το μητρώο πολιτών.

Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εθνικής Αμύνης- Ηλεκτρονική Διασύνδεση για την άμεση άντληση της πληροφορίας με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εξαγοράς χρόνου.

Πηγή: mononews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ