Πότε χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης οι ασφαλιστικές οφειλές

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21 Φεβρουαρίου 2020 | Πολιτική Οικονομία
Ποιες κινήσεις πρέπει να έχει πραγματοποιήσει η υπηρεσία του ΚΕΑΟ για να χαρακτηριστούν ανεπίδεκτες είσπραξης οι οφειλές. Τι ισχύει σε περιπτώσεις πτώχευσης ή και θανάτου του οφειλέτη. Τι προβλέπει απόφαση του υπ. Εργασίας.

 

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, με θέμα «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 108 του ν. 4387/2016 για το χαρακτηρισμό οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Τρόπος και διαδικασία καταχώρισης οφειλών στο Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είσπραξης».

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016, αναφορικά με οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που προτείνεται να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης, συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένη έκθεση από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια για την εισήγηση διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας.

Με την έκθεση ελέγχου, πιστοποιούνται τα εξής:

Α. Ότι διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα με κάθε πρόσφορο μέσο για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και, ιδίως ότι:

- Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και στο φυσικό φάκελο του οφειλέτη ή γνωστοποιήθηκε, μέσω τρίτων αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137).

- Λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη, τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής του.

- Λήφθηκαν πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη, όπως έχει διαμορφωθεί, βάσει των δηλώσεών του, καθώς και για τα εισοδήματά του από εκμισθώσεις ακινήτων.

- Διερευνήθηκαν τυχόν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, οι οποίες να υπόκεινται σε διάρρηξη, λόγω καταδολίευσης.

- Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα.

- Αξιοποιήθηκε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο στοιχείο ή πληροφορία αναφορικά με την εισπραξιμότητα της οφειλής, ιδίως ο χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτης είσπραξης οφειλής του ίδιου προσώπου προς το Δημόσιο.

Β. Ότι λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα σε κάθε περιουσιακό στοιχείο που εντοπίστηκε.

Γ. Ότι έχουν επιβληθεί κατασχέσεις για το σύνολο της οφειλής εις χείρας όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ημεδαπή σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα.

Δ. Ότι έχουν υποβληθεί σε βάρος των υπεύθυνων φυσικών προσώπων μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα του αν 86/1967 σε όσες περιπτώσεις ήταν δυνατή η υποβολή τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ