Κομισιόν: Εγκρίθηκε η τέταρτη έκθεση-Τα σχόλια για το έργο της κυβέρνησης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20 Νοεμβρίου 2019 | Πολιτική Οικονομία
Η Κομισιόν ενέκρινε την τέταρτη έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας που ενεργοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας τον Αύγουστο του 2018 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χώρα ετοίμασε προϋπολογισμό σύμφωνο με τις δεσμεύσεις της και ταυτόχρονα έχει αναλάβει αποτελεσματική δράση σε σχέση με τα προαπαιτούμενα, όπως είχε αποκαλύψει το real.gr και το STAR κατ’ αποκλειστικότητα το πρωί της Δευτέρας.

 

Η δημοσίευση της έκθεσης ακολουθεί την τέταρτη μεταπρογραμματική αποστολή στην Ελλάδα η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

 
Συγκεκριμένα η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει ετοιμάσει προϋπολογισμό για το 2020 που ανταποκρίνεται στον συμφωνηθέντα στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% του ΑΕΠ με τρόπο φιλικό προς την ανάπτυξη και ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει συνολικά τις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη των ειδικών μεταρρυθμιστικών της δεσμεύσεων για τα μέσα του 2019 , στο πλαίσιο της προώθησης ενός ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων.

Σημειώνει δε ότι περαιτέρω δράσεις θα είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση και, όπου είναι απαραίτητο, την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Τα ευρήματα αυτής της έκθεσης θα συζητηθούν στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου 2019.

Επιπλέον η Κομισιόν ενέκρινε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού της Κύπρου, για το όποιο εκτιμά πως από κοινού με τα προσχέδια της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών και της Αυστρίας "είναι σύμφωνο με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2020".

Η Κομισιόν, και ειδικότερα ο Αντιπρόεδρος Dombrovskis και ο Επίτροπος Moscovici, παρουσίασαν τις γνωμοδοτήσεις της Κομισιόν σχετικά με τα σχέδια προϋπολογισμού των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2020, και τα μέτρα που θα ληφθούν στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ενώ ενέκριναν και την τέταρτη έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, μετά από την εβδομαδιαία συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτροπών.

Όσον αφορά στην Κύπρο, η Κομισιόν δήλωσε ότι υπάρχει περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του δημοσιονομικού διαρθρωτικού τμήματος των συστάσεων για τη χώρα σε σχέση με το 2019, αλλά τηρείται ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος και ο δείκτης αναφοράς για τη μείωση του χρέους τόσο για το 2019 όσο και για το 2020.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι εξέδωσε έκθεση στις 5 Ιουνίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, όπου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος.

Ωστόσο, η Κύπρος παραμένει στον κατάλογο των χωρών με υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα - χωρίς να απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες από πλευράς Κομισιόν.

Για την ΕΕ ως σύνολο, η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και για πρώτη φορά από το 2002, κανένα κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ δεν βρίσκεται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών και να μειωθεί από περίπου 86% το 2019 σε περίπου 85% το 2020.

Μετά τις πρόσφατες οικονομικές προβλέψεις του φθινοπώρου του 2019 και τις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, η Κομισιόν ενέκρινε τις γνωμοδοτήσεις της σχετικά με τα σχέδια προϋπολογισμού όλων των χωρών της ζώνης του ευρώ. Διαπίστωσε δε ότι τα σχέδια προϋπολογισμού για το 2020 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρή μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα σχέδια εννέα κρατών μελών συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2020. δύο κράτη μέλη είναι ευρέως συμβατά και για οκτώ κράτη μέλη τα σχέδια ενέχουν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το επόμενο έτος.

Αναλυτικά, τα σχέδια προϋπολογισμού της Εσθονίας και της Λετονίας ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2020. Η εφαρμογή των σχεδίων προϋπολογισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε κάποια παρέκκλιση από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο της χώρας για τη Λετονία και από το για την επίτευξη του στόχου αυτού στην περίπτωση της Εσθονίας.

Όσον αφορά το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία, οι προϋπολογισμοί ενέχουν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2020. Η εφαρμογή των σχεδίων αυτών των κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση από τις διαδρομές προσαρμογής προς τον αντίστοιχο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο. Στις περιπτώσεις του Βελγίου, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, προβλέπεται επίσης μη συμμόρφωση με το δείκτη αναφοράς για τη μείωση του χρέους.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Καθώς οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης επηρεάζονται αρνητικά από αυξανόμενους κινδύνους, είναι καθησυχαστικό που χώρες της ευρωζώνης όπως η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες χρησιμοποιούν το δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξουν τις επενδύσεις. Ωστόσο, οι χώρες αυτές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα. Από την άλλη πλευρά, κράτη μέλη με πολύ υψηλά επίπεδα χρέους —όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία— θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις μειωμένες δαπάνες για τόκους για να μειώσουν το χρέος τους. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητά τους.»

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, δήλωσε σχετικά: «Κατά την τελευταία πενταετία, η παρούσα Επιτροπή αξιολόγησε προσεκτικά τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ευρωζώνης. Με τις φετινές γνώμες, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ευέλικτη, έξυπνη εφαρμογή των κοινών μας κανόνων, η οποία στηρίζεται στην επίγνωση της οικονομικής πραγματικότητας της κάθε χώρας και της ευρωζώνης στο σύνολό της. Υπό την έννοια αυτή, η Επιτροπή καλεί τις χώρες με υψηλό χρέος να εφαρμόσουν συνετές δημοσιονομικές πολιτικές, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει όσες διαθέτουν δημοσιονομικό περιθώριο να αυξήσουν τις επενδύσεις. Αυτή η διαφοροποιημένη προσέγγιση θα ενισχύσει τη ζώνη του ευρώ.»

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η Επιτροπή καλεί την Ευρωομάδα και το Συμβούλιο να συζητήσουν τη σημερινή δέσμη κειμένων και να εγκρίνουν τις κατευθύνσεις που παρέχονται σήμερα. Η Επιτροπή θα προτείνει εγκαίρως τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2020, της σύστασης για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ, της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης και του σχεδίου κοινής έκθεσης για την απασχόληση.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ