ΙΟΒΕ: Φορολογικά κίνητρα για να επενδύσουν τα νοικοκυριά

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12 Νοεμβρίου 2019 | Πολιτική Οικονομία
Μελέτη του ΙΟΒΕ ανέφερε πως η θέσπιση φορολογικών κινήτρων προκειμένου να ενισχυθούν οι τοποθετήσεις των ελληνικών νοικοκυριών σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις της εγχώριας κεφαλαιαγοράς οδηγούν σε περιορισμένες δημοσιονομικές απώλειες, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας.

 

Το ΙΟΒΕ ποτείνει την υιοθέτηση τριών αξόνων:

Πρώτον, φορολογικά κίνητρα (μείωση φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων ανάλογα με το ύψος της επένδυσης, υπό προϋποθέσεις) για τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού (αλλά και σε ΑΕΕΧ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ) με ελάχιστη διάρκεια διακράτησης τα τρία χρόνια, τα οποία θα επενδύουν σε εγχώριους τίτλους και ειδικότερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή/και σε εταιρείες με προσανατολισμό την καινοτομία, τις πράσινες επενδύσεις και τις υποδομές. Για παράδειγμα, θα μπορεί να προβλέπεται φορολογική ώθηση που να οδηγεί σε επιπλέον ετήσια απόδοση 4% τα επιλέξιμα μετοχικά Α/Κ και 2% τα επιλέξιμα μικτά και ομολογιακά.

Δεύτερον, η θέσπιση κινήτρων για την επένδυση των νοικοκυριών σε οχήματα ειδικού σκοπού venture capitals, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να αναπτυχθούν οι start up εταιρείες. Μιλάμε για τη δυνατότητα συμμετοχής των νοικοκυριών σε ευρύτερα χρηματοδοτικά σχήματα που χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους και ευρωπαϊκά ταμεία και 

τρίτον, η θέσπιση φορολογικών κινήτρων προκειμένου να αναπτυχθεί ο δεύτερος (Επαγγελματικά Ταμεία) και ο τρίτος (προγράμματα ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών) πυλώνας του συνταξιοδοτικού.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα, μεταξύ άλλων, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νικόλας Βέττας:

«Σήμερα το μέσο ελληνικό νοικοκυριό επιβαρύνεται ασφυκτικά από το συνδυασμό ασφαλιστικού-φορολογικού, με αποτέλεσμα να επενδύει και να αποταμιεύει σε μικρό βαθμό. Θα πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα και να αλλάξει η κουλτούρα, προκειμένου τα νοικοκυριά μέσα από την επένδυσή τους σε προϊόντα κεφαλαιαγοράς να καρπωθούν μέρος της ανάπτυξης, αλλά και να μπορέσουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μέσω των κινήτρων αυτών. Μέχρι σήμερα, τμήμα της χρηματοδότησης των venture capitals προσφέρεται από το κράτος μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Προτείνουμε, αντί τα χρήματα αυτά να τα δίνει άμεσα το κρατικό ταμείο, να τα προσφέρει ως κίνητρο στα νοικοκυριά προκειμένου να επενδύσουν τα ίδια. Και τέλος, απαιτείται η ενίσχυση του δεύτερου και του τρίτου αναπτυξιακού πυλώνα».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ