Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22 Σεπτεμβρίου 2020 | Πολιτική Οικονομία
Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα εκπροσωπούν μεγάλο ποσοστό των οικονομικών δραστηριοτήτων, με σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται, αλλά χωρίς, ακόμη, ολοκληρωμένη εκτίμηση του σωρευτικού περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. 

 

Δεδομένου ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα εκπροσωπούν μεγάλο ποσοστό των οικονομικών δραστηριοτήτων, συνακόλουθα παρουσιάζουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται, με το σωρευτικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα να μην έχει εκτιμηθεί επαρκώς.

Στη βάση αυτή, αντικείμενο του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος αποτελεί, αρχικά, η καταγραφή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής διάστασης της μικρομεσαίας επιχείρησης, επισημαίνοντας υφιστάμενα μέτρα πολιτικής - σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο - που στοχεύουν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ακολουθεί μία σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται με κριτήριο τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για την περίοδο 2021–2030.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ