Εφορία: Τέλος η 20ετής παραγραφή

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11 Νοεμβρίου 2019 | Πολιτική Οικονομία
Aνατροπές στη νομοθεσία για την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να ελέγχει φορολογικές υποθέσεις και να καταλογίζει επιπλέον ποσά φόρων, τόκους και πρόστιμα φέρνουν διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση.

Βάσει των νέων διατάξεων, η 20ετής προθεσμία παραγραφής που ισχύει σήμερα για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες διαπιστώνεται φοροδιαφυγή, περιορίζεται σε 10ετή για τις υποθέσεις των ετών από το 2012 μέχρι το 2017 και σε 5ετή για τα έτη 2018, 2019 και τα επόμενα. Επιπλέον, για τις φορολογικές υποθέσεις των ετών από το 2014 και μετά η περίοδος παραγραφής σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης περιορίζεται σε 10ετή από 15ετή που ισχύει για τις υποθέσεις των ετών έως το 2013.

Προβλέπεται, επίσης, παράταση κατά ένα έτος της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία εντός του 5ου έτους της περιόδου αυτής περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα πληροφοριακά στοιχεία από τα οποία προκύπτει φορολογική οφειλή.

Οι νέες διατάξεις

Πιο αναλυτικά, με τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 3, του νομοσχεδίου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) για την παραγραφή και προβλέπεται ότι:

1. Πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου θα μπορεί πλέον να εκδοθεί σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής:

α) Εντός 10 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τις χρήσεις 2012 και 2013 και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017.

β) Εντός 5 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τα φορολογικά έτη από 1/1/2018 και μετά.

Με βάση τα όσα προβλέπει σήμερα το άρθρο 36 του ΚΦΔ και αναμένεται να αντικατασταθούν από τις νέες διατάξεις, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντός 20 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Η 20ετής αυτή προθεσμία ισχύει για φορολογικές υποθέσεων ετών από το 2012 και μετά. Ουσιαστικά, με τις νέες ρυθμίσεις η προθεσμία παραγραφής υποθέσεων φοροδιαφυγής περιορίζεται από 20ετή σε 10ετή για τα έτη 2012-2017 και σε 5ετή για τα έτη από το 2018 και μετά.

2. Πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί εντός 10 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης:

α) σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση εντός της κανονικής 5ετούς προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο και καταλογισμό φόρων, τόκων και προστίμων,

β) σε περίπτωση που μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς προθεσμίας παραγραφής περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της 5ετίας και προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί βάσει προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Πηγή: naftemporiki.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ