Εξαγωγές: Ποια προϊόντα «ανεβαίνουν» στο δεκάμηνο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07 Δεκεμβρίου 2019 | Πολιτική Οικονομία
Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του «μαύρου χρυσού» επηρέασε αρνητικά το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας μας, με αποτέλεσμα οι ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών τον Οκτώβριο του 2019, να σημειώσουν κάμψη 9,1%.

 

Αντίθετα, στο ίδιο διάστημα, οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή εμφάνισαν άνοδο 3,1%, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθούν να διατηρούν τη δυναμική τους. Η αύξηση των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή αποτελεί και το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία, η οποία έχει εισέλθει σε μια νέα και πιο ελπιδοφόρα περίοδο. Το πετρέλαιο είναι ένα διεθνές commodity, με τιμή που διαμορφώνεται από πολλούς και διαφορετικούς εξωγενείς παράγοντες.

Από την άλλη πλευρά, αισιοδοξία δημιουργεί η επιστροφή της Ελλάδας στον κατάλογο των χωρών με «εμπορεύσιμους κινδύνους» καθώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την τόνωση της εξαγωγικής δυναμικής των ελληνικών επιχειρήσεων. Ήρθη ένα τεράστιο εμπόδιο, το οποίο υπονόμευε την ανταγωνιστικότητα και επιβάρυνε τη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων προς όφελος της εξωστρέφειας, της ανάπτυξης και των επενδύσεων.

Παράλληλα, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που δείχνουν πλέον οι ξένοι εταίροι έναντι της χώρας μας, αναγνωρίζοντας πως η ελληνική οικονομία έχει μπει σε μια διαφορετική και πολύ πιο ελπιδοφόρα τροχιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Οκτώβριο του 2019 μειώθηκαν κατά 287 εκατ. ευρώ ή κατά -9,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,87 δισ. ευρώ από 3,15 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 3,1% ή κατά 62 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2,09 δισ. ευρώ έναντι 2,03 δισ. ευρώ.

Η μείωση των εξαγωγών κατά το μήνα Οκτώβριο, περιόρισε την ανοδική τάση που καταγράφεται για το 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2019, καθώς οι εξαγωγές αυξάνονται συνολικά κατά 342,2 εκατ. ευρώ ή κατά 1,2% και ανήλθαν σε 28,16 δισ. ευρώ από 27,82 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 19,26 δισ. ευρώ από 18,36 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 898,7 εκατ. ευρώ ή κατά 4,9%.

Σε πτωτικούς ρυθμούς κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Οκτώβριο του 2019, καθώς περιορίστηκαν κατά 398,3 εκατ. ευρώ ή κατά -7,6% και διαμορφώθηκαν σε 4,83 δισ. ευρώ έναντι 5,23 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν τον Οκτώβριο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 3,70 δισ. ευρώ από 3,64 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 63,8 εκατ. ευρώ ή κατά 1,8%.

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 αυξάνονται κατά περίπου 1,37 δισ. ευρώ ή κατά 3%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 46,66 δισ. ευρώ περίπου έναντι 45,29 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 34,42 δισ. ευρώ από 32,21 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,21 δισ. ευρώ ή κατά 6,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 κατά περίπου 111,3 εκατ. ευρώ, ή κατά -5,4%, στα -1,97 δισ. ευρώ από -2,08 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε στα -1,61 δισ. ευρώ και κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με τον Οκτώβριο του 2018.

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2019, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1,03 δισ. ευρώ ή κατά 5,9%, στα -18,5 δισ. ευρώ από -17,47 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -15,16 δισ. ευρώ από -13,85 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,31 δισ. ευρώ ή κατά 9,5%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Οκτώβριο του 2019, παρατηρείται άνοδος προς τις χώρες της ΕΕ και μεγάλη ποσοστιαία μείωση προς τις Τρίτες Χώρες. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 3,6%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες μειωμένη κατά -22,9%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν μεγαλύτερη αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ (6,9%) και μικρότερη μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (-4,3%).

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών- μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Οκτώβριο του 2019 διαμορφώθηκε στο 59,3% από 52% τον Οκτώβριο του 2018 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε σε 40,7% από 48% τον Οκτώβριο του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 67,9% και των τρίτων χωρών στο 32,1%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2019, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ (8%) και μειωμένη προς τις Τρίτες Χώρες (-6,3%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 5,3% και ελαφρά μικρότερη αύξηση προς τις Τρίτες Χώρες κατά 4,1%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Οκτώβριο του 2019 καταγράφονται ανοδικές τάσεις για τους περισσότερους κλάδους με εξαίρεση τρεις κατηγορίες προϊόντων που σημειώνουν υποχώρηση: Πολύ μεγάλη μείωση καταγράφεται για τα Πετρελαιοειδή/Καύσιμα (-30,8%) και για τα Λάδια (-45,9%) και μικρότερη μείωση (-8,1%) για τα Βιομηχανικά Προϊόντα.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφουν οι εξαγωγές Εμπιστευτικών Προϊόντων (+28,3%), Μηχανημάτων (+15%), Χημικών (+14,8%), Ποτών & Καπνού (+12,9%) και Διάφορων Βιομηχανικών προϊόντων (+11,8%). Μικρότερες αυξήσεις εξαγωγών, εμφανίζουν τα Τρόφιμα & Ζώα ζώντα (+4,8%) και οι Πρώτες Ύλες (+2%).

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2019 σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Διαφόρων Βιομηχανικών προϊόντων (+24,7%) και των Χημικών (+18,4%), ενώ επίσης ανοδικά κινούνται οι εξαγωγές των Πρώτων Υλών (+7,3%), των Μηχανημάτων (+7,1%), των Ποτών & Καπνού (+4,7%) και των Τροφίμων & Ζώων ζώντων (+2,6%).

Στον αντίποδα, πτώση σε σχέση με τις εξαγωγές του αντίστοιχου διαστήματος του 2018 σημείωσαν οι κλάδοι των Λαδιών (-45,6%), Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (-6,2%), των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-6,1%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-2,5%).

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ