Κίνδυνος μη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10 Οκτωβρίου 2019 | Κόσμος
Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο προειδοποιεί για τον «σαφή κίνδυνο» να μην συμφωνηθεί έγκαιρα με το Συμβούλιο το χρηματοδοτικό πλάνο της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Στο κείμενο του ψηφίσματος, το οποίο υιοθετήθηκε με 426 ψήφους υπέρ έναντι 163 κατά και 67 αποχών, τα μέλη του Κοινοβουλίου:

Eπιβεβαιώνουν τη στήριξή τους σε θέση της προηγούμενης σύνθεσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ, η οποία υιοθετήθηκε το Νοέμβριο του 2018

Eπαναπροσδιορίζουν τη θέση του Κοινοβουλίου για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας του κλίματος, τονίζοντας την «επείγουσα ανάγκη να υπάρξει ακόμη μία σημαντική αναβάθμιση των πολιτικών και οικονομικών προσπαθειών» για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού

Zητούν από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών υποσχέσεων που πραγματοποίησε τον Ιούλιο η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen

Pροτρέπουν την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς διακρίνουν «σαφή κίνδυνο» οι σύνθετες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο να μην ολοκληρωθούν επιτυχώς μέχρι το τέλος του 2020, ενώ τέτοιου είδους καθυστερήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή της χρηματοδότησης των προγραμμάτων της ΕΕ το 2021.

Το Συμβούλιο δεν έχει πάρει ακόμη κάποια πολιτική απόφαση επί του ζητήματος. Η Επιτροπή υπέβαλε τις νομοθετικές προτάσεις της για το επόμενο ΠΔΠ την άνοιξη του 2018. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του το Νοέμβριο του 2018 και ως εκ τούτου παραμένει έτοιμο να διαπραγματευθεί με το Συμβούλιο για σχεδόν ένα χρόνο.

Το ΠΔΠ είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, το οποίο συνήθως καλύπτει περίοδο επτά ετών. Αυτό ορίζει το μέγιστο όριο πόρων («οροφή») για κάθε κύρια κατηγορία χρηματοδότησης («γραμμή») για τις δαπάνες της ΕΕ για τη χρονική περίοδο που καλύπτει. Το τρέχον ΠΔΠ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2014-2020, υιοθετήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2013.

Περίπου το 93% του προϋπολογισμού της ΕΕ χρηματοδοτεί πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες στις χώρες της ΕΕ αλλά και έξω από αυτήν. Οι πόροι αποδίδονται σε πολίτες, περιφέρειες, πόλεις, αγρότες, ερευνητές, μαθητές και σπουδαστές, ΜΚΟ και επιχειρήσεις.

 

Κίνδυνος μη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-27

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ