Επίτροπος Βαλεάν: Σημαντικές oι κοινωνικές βελτιώσεις της 1ης δέσμης μέτρων κινητικότητας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09 Ιουλίου 2020 | Κόσμος
Δήλωση της Επιτρόπου Βαλεάν σχετικά με την τελική έγκριση της πρώτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι κοινωνικές βελτιώσεις της πρώτης δέσμης μέτρων κινητικότητας είναι σημαντικές και γι’ αυτό χαιρετίζω την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η νέα δέσμη κανόνων περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία πιθανώς δεν συνάδουν με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ούτε με τον στόχο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050.

Τα στοιχεία αυτά είναι η υποχρεωτική επιστροφή του οχήματος στο κράτος μέλος εγκατάστασης κάθε οκτώ εβδομάδες και οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις συνδυασμένες μεταφορές. Τα μέτρα αυτά δεν αποτελούσαν μέρος των προτάσεων της Επιτροπής που είχαν εγκριθεί στις 31 Μαΐου 2017 και δεν έχουν υποβληθεί σε εκτίμηση επιπτώσεων. Η υποχρέωση επιστροφής του φορτηγού μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκειες στο σύστημα μεταφορών και σε περιττή αύξηση των εκπομπών, της ρύπανσης και της συμφόρησης, ενώ οι περιορισμοί στις συνδυασμένες μεταφορές μειώνουν την αποτελεσματικότητά τους ως προς τη στήριξη των πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών.

Επί του παρόντος, αξιολογούμε τον αναμενόμενο αντίκτυπο των δύο αυτών στοιχείων στο κλίμα, το περιβάλλον και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και συγκεντρώνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Ενθαρρύνω τον τομέα των οδικών μεταφορών και τις εθνικές αρχές να στηρίξουν αυτό το έργο, παρέχοντας σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο της αξιολόγησης.

Τα συμπεράσματα των μελετών θα είναι έτοιμα πριν από τέλος του τρέχοντος έτους. Η Επιτροπή, αν αυτό είναι αναγκαίο, θα ασκήσει το δικαίωμά της να παρουσιάσει μια στοχευμένη νομοθετική πρόταση πριν οι δύο διατάξεις τεθούν σε ισχύ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ