Ποιοι απαρτίζουν την Επιτροπή του διαγωνισμού για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
01 Οκτωβρίου 2019 | Φήμες & Ψίθυροι
Η υποβολή των προσφορών στον διαγωνισμό για τη διεκδίκηση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου.

 

Η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό επιλέχθηκε μετά από τέσσερις συνεχείς αναβολές. Ωστόσο, στο μεταξύ έγιναν γνωστά τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Η Επιτροπή λοιπόν απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 

- Θεόδωρο Λύτρα, Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Ο κ. Λύτρας ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λαδά, επίσης Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

-Σωτήρη Αναστασόπουλο, Προϊστάμενο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης και Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της
Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κ. Αναστασόπουλος ορίζεται ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σταματίνα Χαραλαμποπούλου, Προϊσταμένη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

- Σοφία Σαραβάκου, Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η κ. Σαραβάκου ορίζεται ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη
Αρεταίο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

- Παναγούλα Μέγκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διευθύντρια του Υπουργείου Τουρισμού. Η κ. Μέγκου ορίζεται ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Παρθένη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων, Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού.

- Δημήτρη Παπαδόπουλο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). Ο κ. Παπαδόπουλος ορίζεται ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Τσερεμεγκέλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

Έργο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού είναι η αποσφράγιση, αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών που θα υποβληθούν. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ