Σε νέα έκθεσή της μετά τις επαφές που είχε με τραπεζίτες στην Αθήνα, η Goldman Sachs αναφέρεται στα θετικά και τα αρνητικά αναφορικά με τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο

Σε νέα έκθεσή της μετά τις επαφές που είχε με τραπεζίτες στην Αθήνα, η Goldman Sachs αναφέρεται στα θετικά και τα αρνητικά αναφορικά με τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο

Όπως σημειώνει, οι τράπεζες αναφέρθηκαν στα σχέδιά τους για μείωση των NPEs από 48% το β’ τρίμηνο του 2018 στο 15-25% μέχρι το 2021, το οποίο αναμένεται να στηριχθεί από: 1) την ισχυρή οικονομική δυναμική, περιλαμβανομένης της ανάκαμψης στο real estate 2) την αυξανόμενα δυναμική δευτερογενή αγορά πώλησης NPEs και 3) έναν χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των στρατηγικών κακοπληρωτών με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι πρόσφατες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (κυρίως οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες) συμβάλλουν στiς πιο συνεπείς πληρωμές της χώρας.

Πάντως, προειδοποιεί πως ο τραπεζικός κλάδος δεν είναι αρκετά ικανός να αντέξει οποιοδήποτε σοκ, εσωτερικό ή εξωτερικό, οικονομικής ή πολιτικής φύσεως. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η GS:

Θετικά:

1. Μακροοικονομικά: Ισχυρή μακροοικονομική δυναμική, που βασίζεται κυρίως στην εξωτερική ζήτηση και ιδιαίτερα στον τουρισμό.

2. Ανάκαμψη του real estate: Ο ρυθμός ανάπτυξης των τιμών κατοικιών επέστρεψε σε θετικό πεδίο (+1% το 2018) για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης από ξένους και της περιορισμένης προσφοράς.

3. Βελτίωση στα δημοσιονομικά: Βελτίωση του κρατικού ρίσκου, καθώς το κεφαλαιακό μαξιλάρι της κυβέρνησης (41 δισ. ευρώ σύμφωνα με το ΔΝΤ) καλύπτει τις ανάγκες αναχρηματοδότησης για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια.

4. Φιλόδοξοι στόχοι μείωσης των NPEs: Οι ελληνικές τράπεζες αναμένουν να φτάσουν σε αναλογία NPEs 15-25% μέχρι το 2021, υποδηλώνοντας μείωση 50% μέσα σε τρία χρόνια (εξαιρουμένου του ποσοστού έκθεσης στον κίνδυνο - REA).

-Δευτερογενής αγορά πώλησης των NPEs: Υπάρχει η πλειοψηφούσα γνώμη πως οι πωλήσεις θα παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στα σχέδια μείωσης των NPEs των τραπεζών το 2019-2021, με την αγορά να αναμένεται να διπλασιαστεί σε σχέση με τα 12 δισ. ευρώ σε NPEs το 2018. Με βάση τις πρόσφατες συμφωνίες και τις ενδείξεις από διάφορους παράγοντες (τράπεζες και υπηρεσίες), έχουν πωληθεί μη εξασφαλισμένα NPEs στα 4-6 σεντς, ενώ τα εξασφαλισμένα NPEs θα μπορούσαν να πωληθούν στα 30 σεντς (σύμφωνα με το deal του Amoeba της Πειραιώς), αν και αυτό θεωρείται άνω όριο.

-Τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων: Αυτό το νέο κανάλι θα βοηθήσει στο «ξεφόρτωμα» του πιο προβληματικού τμήματος των NPEs (τα στεγαστικά), δεδομένων των δυσκολιών που σχετίζονται με την επανάκτηση των εγγυήσεων.

5. Στρατηγικοί κακοπληρωτές: Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές αντιστοιχούν σε σημαντικό μερίδιο των NPEs -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στο περίπου 15-20% στις μεγάλες επιχειρήσεις και δυνητικά μεγαλύτερο ποσοστό στα στεγαστικά, δεδομένης της νομικής περιπλοκότητας των κατασχέσεων. Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από το α’ εξάμηνο του 2018 αναμένεται ευρέως να έχει θετική επίπτωση στις ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις, αν και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικά. Γενικά, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν την κουλτούρα πληρωμών της χώρας (όπως είναι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί) υποδηλώνουν προοπτικές για βελτίωση της αναλογίας των NPLs με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν της ανεργίας, με την πάροδο του χρόνου.

6. Ομαλοποίηση του προφίλ χρηματοδότησης, με τον κλάδο 1. να αναμένεται να απεμπλακεί πλήρως από τη χρηματοδότηση του ELA το αργότερο μέχρι το α’ τρίμηνο του 2019 ενώ ταυτόχρονα 2. θα επωφελείται από τις συνεχιζόμενες εισροές καταθέσεων. Σε ό,τι αφορά τις εισροές καταθέσεων, ο κλάδος έχει επωφεληθεί ιδιαίτερα από τις κρατικές καταθέσεις μετά την εκταμίευση της τελευταίας δόσης του προγράμματος διάσωσης.

7. Καθαρά δάνεια: Παρά την ισχνή «υγιή» ζήτηση, οι τράπεζες αναμένουν ο αυξανόμενος εταιρικός δανεισμός να αντισταθμίσει τη συνεχιζόμενη απομόχλευση στο κομμάτι της λιανικής (καταναλωτικά, στεγαστικά), οδηγώντας σε θετική ανάπτυξη ακόμα και το 2019.

8. Προμήθειες: Η σταδιακή άρση των capital controls είναι θετική, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερη χρήση πιστωτικών καρτών και αναλήψεων χρημάτων. Επιπλέον, τα υψηλότερα επίπεδα δανειοδότησης που αναμένονται το 2019 επίσης θα είναι υποστηρικτικά στη δημιουργία προμηθειών.

9. Kόκκινα δάνεια που εξυπηρετούνται και ξαναγίνονται πάλι μη εξυπηρετούμενα:  Υπήρχαν κάποιες ανησυχίες το β’ τρίμηνο αναφορικά με τον υψηλό αριθμό των δανείων που «ξανακοκκινίζουν» καθώς οδήγησαν συνολικά τα χρεοστάσια υψηλότερα των ρυθμίσεων σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάποιες τράπεζες έχουν υποδηλώσει πως έχουν αναδιαμορφώσει τις πλατφόρμες και πολιτικές αναδιάρθρωσής τους, ώστε να προτείνονται στους πελάτες πιο βιώσιμες λύσεις, περιλαμβανομένων του «κουρέματος» υπό όρους, της εξόφλησης με έκπτωση κ.λπ. Αυτό αναμένεται να μειώσει τα περιστατικά εκ νέου «κοκκινίσματος» των δανείων τα επόμενα τρίμηνα.   

Αρνητικά:

1. Μακροοικονομικά: Η ανάκαμψη έχει μόλις ξεκινήσει (το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 2% φέτος, για πρώτη φορά από το 2008) ωστόσο αυτή η δυναμική εξακολουθεί να υπολείπεται αυτής που σημειώθηκε σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία).

2. NPEs: Όσο φιλόδοξοι και αν είναι οι στόχοι για τη μείωση των NPEs, τα NPEs αναμένεται να παραμείνουν σε αυξημένα επίπεδα (και σε πολύ υψηλότερα σε σχέση με άλλες χώρες της ευρωπεριφέρειας) για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι τράπεζες αναμένεται με δυσκολία να δημιουργήσουν κεφάλαια οργανικά καθώς τοποθετούν όλα τα προ προβλέψεων έσοδα (PPI) στο χτίσιμο προβλέψεων ώστε να αυξήσουν τα επίπεδα κάλυψης στα δάνεια κοντά σε αυτά που ζητά η αγορά. Επίσης υπάρχει περιορισμένη ικανότητα επιτάχυνσης της μείωσης των NPEs δεδομένων: 1) του κανονισμού για τον αναβαλλόμενο φόρο, 2) της δυνατότητας απορρόφησης στην αγορά NPEs και 3) των χαμηλότερων από τις αναμενόμενες ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2018 εμφάνισαν defaults που υπερβαίνουν τις ρυθμίσεις, λόγω 1) του σημαντικού αριθμού των re-defaults μετά το τέλος της περιόδου χάριτος λόγω μη βιώσιμων όρων αναδιάρθρωσης και 2) των χαμηλότερων από τις αναμενόμενες ρυθμίσεις μετά την εισαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Επιπλέον, ορισμένοι "παίκτες" παραδέχονται επιλεκτικές κινήσεις στα χαρτοφυλάκια που πωλούνται στις πρώτες συμφωνίες του τραπεζικού κλάδου, υποδηλώνοντας πως οι μελλοντικές συμφωνίες μπορεί να γίνουν με χαμηλότερες τιμές.

3. Οι συζητήσεις με το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) για τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ίδια κεφάλαια για τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) δεν έχουν αρχίσει και οι τράπεζες δεν περιμένουν να ξεκινήσουν αν η χώρα δεν αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές.

4. Καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ): Οι τόκοι από τα NPEs αντιστοιχούν από περίπου 25% (Εθνική Τράπεζα) έως περίπου 45% των καθαρών εσόδων από τόκους ( Τράπεζα Πειραιώς), λόγω των υψηλών δεικτών NPEs στον κλάδο. Αν και αυτοί συμμορφώνονται με το IFRS9, ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί ως χαμηλότερη ποιότητα, δεδομένων των κινδύνων που σχετίζονται με τη μελλοντική ανάκαμψή τους.

5. Καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (ΝΙΜ): Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια αναμένεται να συρρικνωθούν καθώς, παρά την έλλειψη ισχυρού ανταγωνισμού (σε μια κατά τα άλλα ολιγοπωλιακή αγορά), η συνεχιζόμενη απομόχλευση των ισολογισμών σε συνδυασμό με την έλλειψη ευκαιριών ποιοτικού δανεισμού και τους περιορισμούς στα ελληνικά κρατικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων, αναμένεται να ασκήσουν πτωτικές πιέσεις στην τιμολόγηση.

Πηγή: newpost.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ