ΕΧΑΕ: Στα 2,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
26 Νοεμβρίου 2018 | Τράπεζες
Στα 2,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου της ΕΧΑΕ για το εννεάμηνο του 2018, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας άνοδο 5,0%.

Στα 2,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου της ΕΧΑΕ για το εννεάμηνο του 2018, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας άνοδο 5,0%.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων ύψους 788 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018 έναντι 855 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το εννεάμηνο του 2018 διαμορφώνονται σε 0,029 ευρώ έναντι 0,026 ευρώ το εννεάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 11,5%.

Για το εννεάμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 19,9 εκατ. ευρώ, στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 19,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 0,1%.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για το εννεάμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 0,9% στα 13,57 εκατ. ευρώ, έναντι 13,44 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το εννεάμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν στα 3,37 εκατ. ευρώ έναντι 3,57 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας μείωση 5,4%.

Για το εννεάμηνο του 2018 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή (προστιθεμένης της ζημιάς αποτίμησης μετοχών και των προβλέψεων επισφάλειας) διαμορφώθηκαν σε 0,038 ευρώ έναντι 0,046 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τo τρίτο τρίμηνο του 2018 εμφανίζεται ζημιά ύψους 469 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 655 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίτο τρίμηνο, που οφείλεται: στη σημαντική μείωση της μέσης ημερήσιας αξίας των συναλλαγών που διαμορφώθηκε στα 37 εκατ. ευρώ έναντι των 63,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, στη μείωση των εσόδων market data κατά 212 χιλ. ευρώ, στην αύξηση κατά 161 χιλ. ευρώ στις καταβληθείσες αποζημιώσεις αποχώρησης εργαζομένων, καθώς και στην αύξηση των αποσβέσεων κατά 157 χιλ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2018 παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο καθώς η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,4 εκατ. ευρώ έναντι 58,8 εκατ. ευρώ του εννεάμηνου του 2017 παρουσιάζοντας μείωση 2,4%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 8,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2017 (54,3 δισ. ευρώ έναντι 50,2 δισ. ευρώ).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.9.2018 στις 691,69 μονάδες, μειωμένος κατά 8,5% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (755,61 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα παρουσίασε μείωση στο 26,4% το εννεάμηνο του 2018 από 30,4% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 38,7 εκ. μετοχές έναντι 79,5 εκ. μετοχών το εννεάμηνο του 2017.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 28.5% (57,2 χιλ. έναντι 80,0 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 10,5% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ