Αναπτυξιακή τράπεζα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17 Μαρτίου 2015 | Τράπεζες
Ποιες σκέψεις εξετάζονται

Της Δήμητρας Μανιφάβα

Σχέδιο ίδρυσης αναπτυξιακής τράπεζας κατά τα πρότυπα της γερμανικής KfW, η οποία θα έχει ως αντικείμενο τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Σύμφωνα, μάλιστα, με αρμόδιους παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας, για τη δημιουργία της αναπτυξιακής τράπεζας θα υπάρξει συνεργασία τόσο με την KfW όσο και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Το ποια θα είναι η δομή της αναπτυξιακής τράπεζας αποτελεί ακόμη θέμα διαβουλεύσεων. Κι αυτό διότι υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η αναπτυξιακή τράπεζα θα μπορούσε να αξιοποιήσει την δομή των συνεταιριστικών τραπεζών -υπάρχει άλλωστε σχετική πρόταση που έχει κατατεθεί εδώ και καιρό από την ΕΣΕΕ και Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος- ενώ άλλοι θεωρούν ότι η αναπτυξιακή τράπεζα θα μπορούσε να προκύψει από τη μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) και την υπαγωγή σε αυτό του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

Το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της νέας αυτής τράπεζας θα είναι η χορήγηση μικροπιστώσεων, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ, προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξετάζεται, επίσης, η δυνατότητα η αναπτυξιακή τράπεζα να εκδίδει ειδικά ομόλογα έργου για την αυτοδιοίκηση, προκειμένου να χρηματοδοτούνται οι υποδομές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ