Ομιλος ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων στα 959,1 εκατ. ευρώ για το Β' τρίμηνο- Στα 319 εκατ. ευρώ τα ΕΒΙΤDA

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09 Αυγούστου 2018 | Τεχνολογία
Οι επιδόσεις του Ομίλου σε όλες τις δραστηριότητες και όλες τις χώρες που έχει παρουσία.  

Αύξηση των εσόδων του κατά 2,2% και του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 1,6% κατέγραψε ο Ομιλος ΟΤΕ σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2018, που ανακοίνωσε με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Στην Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση των εσόδων κατά 2,7% και του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 2,4%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις, που περιλαμβάνουν

  • Ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων
  • Περαιτέρω αύξηση των εσόδων κινητής από δεδομένα (data) – αποτέλεσμα κυρίως του βραβευμένου δικτύου κινητής COSMOTE
  • Έμφαση στην ψηφιακοποίηση – αύξηση χρήσης του mobile app
  • Συνεχής εξορθολογισμός του κόστους - νέο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης

Στην Ρουμανία υπήρξε βελτίωση λόγω ισχυρών επιδόσεων της κινητής ενώ γενικότερα θα πρέπει να σημειωθεί πως βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών - 2,8 εκατ. μετοχές είχαν αγοραστεί μέχρι τις 30 Ιουνίου

 

(Εκατ. €)

Β’τρίμηνο 2018

Β’τρίμηνο 2017

+/- %

Εξάμηνο 2018

Εξάμηνο 2017

+/- %

Κύκλος Εργασιών

959,1

938,8

+2,2%

1.880,4

1.867,8

+0,7%

Προσαρμοσμένο EBITDA

319,0

313,9

+1,6%

634,1

618,0

+2,6%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

33,3%

33,4%

-0,1μον

33,7%

33,1%

+0,6μον

Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ)

93,7

110,3

-15,0%

204,6

214,8

-4,7%

Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

49,0

31,1

+57,6%

88,0

67,5

+30,4%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

45,6

40,8

+11,8%

96,2

79,0

+21.8%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1005

0,0636

+58,0%

0,1803

0,1381

+30,6%

Σύνολο Ενεργητικού

6.625,3

7.420,7

-10,7%

6.625,3

7.420,7

-10,7%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

169,0

223,0

-24,2%

335,6

408,0

-17,7%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές

95,0

49,9

+90,4%

103,6

38,6

+168,4%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

822,9

1.514,4

-45,7%

822,9

1.514,4

-45,7%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

692,1

527,4

+31,2%

692,1

527,4

+31,2%

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Για ένα ακόμη τρίμηνο, πετύχαμε ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, έχοντας βάλει γερές βάσεις από την αρχή του έτους, κυρίως στην Ελλάδα, όπου καταγράψαμε ισχυρά έσοδα και κερδοφορία EBITDA. Στην ελληνική αγορά, αυξήσαμε τους πελάτες και ενισχύσαμε τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες σχεδόν κατά 10% στο τρίμηνο, χάρη στα δίκτυά μας οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων, αναγνωρισμένα για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Τα έσοδα από δεδομένα κινητής στην Ελλάδα σημείωσαν επίσης διψήφια άνοδο, μια δυναμική αύξηση που δικαιώνει τις συνεχείς επενδύσεις μας στο δίκτυο. Φέρνουμε τους συνδρομητές μας πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή: περισσότεροι από τους μισούς πελάτες μας που διαθέτουν smartphone χρησιμοποιούν πλέον την mobile εφαρμογή μας ως κύριο κανάλι επικοινωνίας με την Cosmote. Η Ρουμανία παραμένει μια δύσκολη αγορά, αλλά η σταθερή βελτίωση των επιδόσεων στην κινητή τηλεφωνία, κυρίως χάρη στα συνδυαστικά πακέτα και τις νέες προσφορές, αντιστάθμισε την πτώση στα έσοδα της σταθερής. Τέλος, στην Αλβανία, τα έσοδα από υπηρεσίες και η κερδοφορία EBITDA συνέχισαν να ανακάμπτουν. Συνολικά, οι δραστηριότητές μας στις κύριες αγορές που επιχειρούμε σημείωσαν αύξηση εσόδων αυτό το τρίμηνο.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι, και θα συνεχίσει να είναι, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Με τη συνδρομή του Ομίλου, η χώρα έχει κάνει καθοριστικά βήματα προς την κοινωνία των gigabit, καθώς έχει υιοθετήσει υπηρεσία FTTC σχεδόν το 40% των πελατών μας που έχουν πρόσβαση, ενώ πρόσφατα ενεργοποιήθηκε και η πρώτη σύνδεση οπτική ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) της Cosmote. Θα συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε δικτυακές υποδομές στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, αλλά και στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, ενώ παράλληλα διατηρούμε αμετάβλητους τους στόχους που είχαμε θέσει σε επίπεδο έτους αναφορικά με τις επενδύσεις και τις ταμειακές ροές.»

 

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι η θετική τάση του πρώτου εξαμήνου θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αναμένεται ότι θα ευνοήσει την ανάπτυξη των υπηρεσιών στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών mobile data και ευρυζωνικότητας αναμένεται να συνεχιστεί. Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα. Η επιχειρησιακή πρόοδος στη Ρουμανία, ιδιαίτερα στην κινητή τηλεφωνία, είναι ενθαρρυντική.

 

Το 2018, η Διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις να διαμορφωθούν σε περίπου €700 εκατ. Αντανακλώντας την περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών του ροών, ο ΟΤΕ αναμένει για το 2018 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €350 εκατ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ. και θα καταβληθούν στο σύνολό τους στους μετόχους, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

 

Το B’ τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €959,1 εκατ. αυξημένα κατά 2,2%, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα έσοδα της Ελλάδας κατά €18,4 εκατ., σε συγκρίσιμη βάση κυρίως λόγω των εσόδων από υπηρεσίες της κινητής και της σταθερής, την αύξηση κατά €1,9 εκατ. στα έσοδα της Ρουμανίας λόγω της ισχυρής απόδοσης της κινητής, ενώ τα έσοδα στην Αλβανία παρέμειναν αμετάβλητα.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €655,7 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2017. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο κόστος συσκευών, καθοδηγούμενη από τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις και στις υψηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

 

Το Β’ τρίμηνο του 2018, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6% σε €319,0 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 2,4%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 39,2%. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,8%, ενώ στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 23,8%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €93,7 εκατ., σε σύγκριση με τα €110,3 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2017. Η μείωση του λειτουργικού κέρδους αντικατοπτρίζει το κόστος του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης, το οποίο αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των αποσβέσεων.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €15,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018, μειωμένη κατά 60,3%, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του λειτουργικού κέρδους προ φόρων και τη φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχής.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 11,8% και ανήλθαν σε €45,6 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με €40,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β΄ τρίμηνο του 2018, ανήλθαν σε €169,0 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 24,2% ή €54,0 εκατ., με τις επενδύσεις στην Ελλάδα να ανέρχονται σε €129,6 εκατ., στη Ρουμανία σε €37,6 εκατ. και στην Αλβανία σε €1,8 εκατ.

Το Β’ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €95,0 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €45,1 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, η οποία συνδέεται με τις χαμηλότερες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το τρίμηνο.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. στις 30 Ιουνίου 2018, αυξημένος κατά 31,2% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2017. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Κύκλος Εργασιών

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Β’τρίμηνο 2018

Β’τρίμηνο 2017

+/- %

Β’τρίμηνο 2018

+/- %

Ελλάδα

711,3

692,9

+2,7%

710,1

+2,5%

Ρουμανία

237,8

235,9

+0,8%

237,3

+0,6%

Αλβανία

17,2

17,2

0,0%

17,2

0,0%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(7,2)

(7,2)

0,0%

(7,2)

0,0%

Όμιλος ΟΤΕ

959,1

938,8

+2,2%

957,4

+2,0%

 

 

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Κύκλος Εργασιών

Εξάμηνο (Εκατ. € )

Εξάμηνο

2018

Εξάμηνο 2017

+/- %

Εξάμηνο 2018

+/- %

Ελλάδα

1.396,8

1.382,9

+1,0%

1.395,9

+0,9%

Ρουμανία

464,3

466,2

-0,4%

463,3

-0,6%

Αλβανία

33,0

32,9

+0,3%

33,0

+0,3%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(13,7)

(14,2)

-3,5%

(13,7)

-3,5%

Όμιλος ΟΤΕ

1.880,4

1.867,8

+0,7%

1.878,5

+0,6%

 

 

 

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Προσαρμοσμένο EBITDA Τρίμηνο (Εκατ. € )

Β’τρίμηνο 2018

Β’τρίμηνο 2017

+/- %

Β’τρίμηνο 2018

+/- %

Ελλάδα

279,1

272,6

+2,4%

278,4

+2,1%

Περιθώριο EBITDA

39,2%

39,3%

-0,1μον

39,2%

-0,1 μον

Ρουμανία

37,3

39,2

-4,8%

35,3

-9,9%

Περιθώριο EBITDA

15,7%

16,6%

-0,9μον

14,9%

-1,7 μον

Αλβανία

2,6

2,1

+23,8%

2,6

+23,8%

Περιθώριο EBITDA

15,1%

12,2%

+2,9μον

15,1%

2,9 μον

Όμιλος ΟΤΕ

319,0

313,9

+1,6%

316,3

+0,8%

Περιθώριο EBITDA

33,3%

33,4%

-0,1μον

33,0%

-0,4μον

 

 

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Προσαρμοσμένο EBITDA Εξάμηνο (Εκατ. € )

Εξάμηνο 2018

Εξάμηνο 2017

+/- %

Εξάμηνο 2018

+/- %

Ελλάδα

559,4

538,8

+3,8%

559,5

+3,8%

Περιθώριο EBITDA

40,0%

39,0%

+1μον

40,1%

+1,1μον

Ρουμανία

70,4

76,3

-7,7%

66,2

-13,2%

Περιθώριο EBITDA

15,2%

16,4%

-1,2μον

14,3%

-2,1μον

Αλβανία

4,3

2,9

+48,3%

4,2

+44,8%

Περιθώριο EBITDA

13,0%

8,8%

+4,2μον

12,7%

+3,9μον

Όμιλος ΟΤΕ

634,1

618,0

+2,6%

629,9

+1,9%

Περιθώριο EBITDA

33,7%

33,1%

+0,6μον

33,5%

+0,4μον

 

 

 

 

 

Access Lines 

Β’ τρίμηνο

2018

Β’ τρίμηνο

2017

Ετήσια

+/- %

B’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής

2.646.310

2.631.838

+0,5%

1.307

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής

1.832.878

1.682.170

+9,0%

30.198

εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*

448.799

279.581

+60,5%

43.478

Συνδρομητές τηλεόρασης

525.689

503.800

+4,3%

(2.027)

Συνδρομητές κινητής

8.161.320

7.737.040

+5,5%

107.890

*Συμπεριλαμβανομένων VDSL, Vectoring & Super Vectoring

 

Το Β’ τρίμηνο του 2018, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερή, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει αύξηση, 1.000 γραμμών πρόσβασης.

Το Β’ τρίμηνο του 2018, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 30 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.833 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται με επιταχυνόμενο ρυθμό, προσελκύοντας 43 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από την επέκταση του δικτύου και δικαιώνοντας τις επενδύσεις σε οπτικές ίνες. Στο τέλος του τριμήνου, 449 χιλιάδες συνδρομητές ή το 24,5% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει υπηρεσίες FTTC έναντι 22,5% στο τέλος του Α’ τριμήνου το 2018. Η ζήτηση για υπηρεσίες ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας του ΟΤΕ συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του ΟΤΕ. Στις 30 Ιουνίου 2018, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 12,7 χιλιάδες, αυξημένες κατά 400 στο τρίμηνο. Συνολικά, υπηρεσίες FTTC έχει υιοθετήσει το 40% των πελατών του ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

Στις 30 Ιουνίου του 2018, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMOTE TV ανήλθε σε 526 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 22 χιλιάδων σε ετήσια βάση, παραμένοντας όμως σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που επιβεβαιώνει την ωρίμανση της αγοράς και επηρεάζει τα έσοδα.

 

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Β’τρίμηνο 2018

Β’τρίμηνο 2017

+/- %

Β’τρίμηνο 2018

+/- %

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

711,3

692,9

+2,7%

710,1

+2,5%

- Έσοδα λιανικής σταθερής

227,0

224,4

+1,2%

227,5

+1,4%

- Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

233,9

232,0

+0,8%

240,7

+3,7%

- Έσοδα χονδρικής

133,6

126,3

+5,8%

133,6

+5,8%

-Λοιπά Έσοδα

116,8

110,2

+6,0%

108,3

-1,7%

Προσαρμοσμένο EBITDA

279,1

272,6

+2,4%

278,4

+2,1%

Περιθώριο EBITDA %

39,2%

39,3%

-0,1μον

39,2%

-0,1μον

 

 

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Εξάμηνο (Εκατ. € )

Εξάμηνο 2018

Εξάμηνο 2017

+/- %

Εξάμηνο 2018

+/- %

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

1.396,8

1.382,9

+1,0%

1.395,9

+0,9%

- Έσοδα λιανικής σταθερής

451,9

448,1

+0,8%

453,5

+1,2%

- Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

446,5

446,3

0,0%

460,2

+3,1%

- Έσοδα χονδρικής

273,5

273,9

-0,1%

273,5

-0,1%

-Λοιπά Έσοδα

224,9

214,6

+4,8%

208,7

-2,7%

Προσαρμοσμένο EBITDA

559,4

538,8

+3,8%

559,5

+3,8%

Περιθώριο EBITDA %

40,0%

39,0%

+1μον

40,1%

1,1μον

 

 

Στην Ελλάδα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7% σε €711,3 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2018, καθώς οι υπηρεσίες λιανικής της σταθερής τηλεφωνίας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθοδηγούμενες από την ισχυρή αύξηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και από τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της μείωσης των εσόδων φωνής. Επιπλέον, τα έσοδα χονδρικής σημείωσαν άνοδο μετά από ένα αδύναμο πρώτο τρίμηνο.

Το Β’ τρίμηνο τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν αύξηση 0,8%, αντικατοπτρίζοντας την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 15. Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 3,7%, συνεχίζοντας τις αυξητικές τάσεις που σημειώνονται από το Β΄τρίμηνο του περασμένου έτους. Για μια ακόμα φορά, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τροφοδοτήθηκε από τη χρήση data, τα οποία στο Β’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 20%, ενώ τα έσοδα περιαγωγής από την εισροή τουριστών παρουσίασαν ισχυρή αύξηση για ένα ακόμα τρίμηνο. Το mobile app υιοθετήθηκε ως κύριο κανάλι επικοινωνίας με την Cosmote από 1,8 εκατ. χρήστες στο τρίμηνο ή το ήμισυ της πελατειακής βάσης που χρησιμοποιεί smartphones, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία των πελατών και βοηθώντας στην εξοικονόμηση κόστους.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 2,4%, και ανήλθε στα €279,1 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 39,2%, μειωμένο κατά 10 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

 

 

Ιούνιος '18

Ιούνιος '17

Ετήσια

+/- %

B’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας*

2.096.935

2.118.210

-1,0%

3.286

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών*

1.161.405

1.185.687

-2,0%

(8.869)

Συνδρομητές Τηλεόρασης*

1.462.982

1.470.692

-0,5%

(819)

Πελάτες FMC

596.912

424.983

+40,5%

46.912

Συνδρομητές κινητής

4.681.292

4.847.866

-3,4%

(459)

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών FMC

 

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Β’τρίμηνο 2018

Β’τρίμηνο 2017

+/- %

Β’τρίμηνο 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

237,8

235,9

+0,8%

237,3

+0,6%

- Έσοδα λιανικής σταθερής

62,6

72,8

-14,0%

64,4

-11,5%

- Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

82,4

79,9

+3,1%

84,1

+5,3%

- Έσοδα χονδρικής

28,2

33,6

-16,1%

28,2

-16,1%

- Λοιπά Έσοδα

64,6

49,6

+30,2%

60,6

+22,2%

Προσαρμοσμένο EBITDA

37,3

39,2

-4,8%

35,3

-9,9%

Περιθώριο EBITDA %

15,7%

16,6%

-0,9μον

14,9%

-1,7μον

 

 

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Εξάμηνο (Εκατ. € )

Εξάμηνο 2018

Εξάμηνο 2017

+/- %

Εξάμηνο 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

464,3

466,2

-0,4%

463,3

-0,6%

- Έσοδα λιανικής σταθερής

128,4

147,2

-12,8%

131,9

-10,4%

- Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

164,0

157,3

+4,3%

167,5

+6,5%

- Έσοδα χονδρικής

47,8

58,6

-18,4%

47,8

-18,4%

- Λοιπά Έσοδα

124,1

103,1

+20,4%

116,1

+12,6%

Προσαρμοσμένο EBITDA

70,4

76,3

-7,7%

66,2

-13,2%

Περιθώριο EBITDA %

15,2%

16,4%

-1,2μον

14,3%

-2,1μον

 

 

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 0,8% το Β’ τρίμηνο του 2018, σε €237,8 εκατ. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 14% ή 12% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15. Τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής μειώθηκαν κατά 21%, ενώ τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης μειώθηκαν κατά 11% και 8% αντίστοιχα.

Στην κινητή τηλεφωνία, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, τόσο από τις παραδοσιακές όσο και από τα συνδυαστικά πακέτα, αντικατοπτρίζει την επιτυχία των πακέτων #netliberare που πρόσφατα διατέθηκαν στο κοινό, παρέχοντας προσιτό mobile internet και μια ανταγωνιστική πρόταση στην αγορά κινητής.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής για το τρίμηνο ανήλθαν σε €82,4 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 3,1% ή 5,3% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15, κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από πελάτες συμβολαίου και συνδυαστικά πακέτα. Τα συνολικά έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 30%, καθώς ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 40% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 597 χιλιάδες στο τέλος του Β’ τριμήνου του 2018.

Στις 30 Ιουνίου του 2018, η συνολική πελατειακή βάση της Telekοm Romania Mobile διαμορφώθηκε σε 4,7 εκατ., μειωμένη κατά 3,4% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της εκκαθάρισης μη ενεργών πελατών καρτοκινητής. Οι πελάτες συμβολαίου αντιπροσωπεύουν το 35% της συνολικής πελατειακής βάσης. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2017, χάρη στα βελτιωμένα πακέτα της Εταιρείας.

Τα λοιπά έσοδα επίσης αυξηθήκαν κατακόρυφα, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από πωλήσεις συσκευών εξαιτίας της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 15. Οι προαναφερόμενες αυξήσεις αντισταθμίστηκαν πλήρως από τη συνεχιζόμενη πίεση στα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής της σταθερής και την απότομη πτώση των εσόδων χονδρικής, κυρίως λόγω μείωσης της διεθνούς κίνησης.

Το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,8% σε €37,3 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018, κυρίως λόγω της μείωσης στα έσοδα λιανικής της σταθερής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ