Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας δημιουργεί η κυβέρνηση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13 Σεπτεμβρίου 2019 | Τεχνολογία
Το Παρατηρητήριο δημιουργείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών


Περισσότερες από μία στις δύο οι ελληνικές εταιρείες (55%) κατονομάζουν - σε πρόσφατη έρευνα της Grant Thornton - τη γραφειοκρατία ως τη μεγαλύτερη τροχοπέδη για την ανάπτυξή τους. Το ποσοστό αυτό παραμένει ιδιαίτερα υψηλό σε αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το σκόπελο της γραφειοκρατίας, προς όφελος επιχειρήσεων και πολιτών, φιλοδοξεί να εξαλείψει η ελληνική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, με τη σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας. Το Παρατηρητήριο θα συσταθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Κύρια αποστολή του Παρατηρητηρίου θα είναι η κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης προς πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης, έργο του Παρατηρητηρίου θα είναι η σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα, με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους.

Οι ετήσιες αναφορές του Παρατηρητηρίου θα δημοσιεύονται το Φεβρουάριο του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς, μαζί με τις βασικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, μαζί με την επίπτωση που είχαν στα μεγέθη των διοικητικών βαρών.

Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για την ανάπτυξη και κατάρτιση των ειδικών στατιστικών του Παρατηρητηρίου, καθώς και τη διάχυση και επικοινωνία της σχετικής στατιστικής πληροφορίας μέσω της έκδοσης σχετικού δελτίου αποτύπωσης των διοικητικών βαρών από την τελευταία.

“Το Παρατηρητήριο υποστηρίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κάθε σχετικό θέμα και ειδικώς, ως προς τις τριμηνιαίες αναφορές του προς τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν το ανωτέρω Πρόγραμμα”, αναφέρει το πολυνομοσχέδιο. Επίσης, το Παρατηρητήριο μπορεί, εφόσον του ζητηθεί, να υποστηρίξει τα Υπουργεία ή άλλους εποπτευόμενους δημόσιους φορείς ή ανεξάρτητες Αρχές, στη μέτρηση και αποτίμηση των διοικητικών βαρών που προκύπτουν από μεμονωμένες δράσεις ή πρωτοβουλίες τους.

Επιπλέον, υποστηρίζει τη διαδικασία κατάρτισης των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων νομοσχεδίων ή την αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων του άρθρου 56 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) που διενεργεί η Προεδρία της Κυβέρνησης, μέσω της παροχής στοιχείων από τις μετρήσεις διοικητικών βαρών που πραγματοποιεί, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Στελέχωση
Για τις ανάγκες του Παρατηρητηρίου, συνιστώνται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δέκα θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κλάδου, με βασικό πτυχίο στατιστικής ή αναλογιστικής επιστήμης ή οικονομικών ή μαθηματικών.

Η μεθοδολογία μέτρησης, ο τρόπος παρουσίασης των αναφορών και κάθε άλλο σχετικό θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργού Επικρατείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πηγή: sepe.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ