Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού έργου CitySCAPE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18 Σεπτεμβρίου 2020 | Τεχνολογία
Θα δημιουργήσει ένα σύνολο καινοτόμων εργαλείων λογισμικού που θα εκτιμά, θα προλαμβάνει ή θα αποτρέπει τις κυβερνο-επιθέσεις στα συστήματα παροχής πληροφοριών στα μέσα και στις υποδομές μεταφορών


Σκέψου την ευκολία, την ταχύτητα αλλά και τη μείωση κόστους που θα επέφερε η συνδυασμένη και συντονισμένη χρήσης διαφορετικών τρόπων και μέσων μεταφοράς για μία και μόνο διαδρομή μέσα στην πόλη.

Την αξιοπιστία και την προβλεψιμότητα που μπορεί να προσφέρει μια τέτοια εξέλιξη, τόσο στις επιβατικές, όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές.

Στη συνδυασμένη χρήση διαφορετικών τρόπων μεταφοράς στο ίδιο ταξίδι αναφέρεται και ο όρος «πολυτροπικές μεταφορές», οι οποίες επιτυγχάνονται μέσα από την υιοθέτηση τεχνολογιών και υπηρεσιών έξυπνης κινητικότητας και αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα του κάθε τρόπου μεταφοράς ξεχωριστά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη ενός  αειφόρου και ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών.

Αναγκαία προϋπόθεση για το όλο εγχείρημα αποτελεί η συνεχής ψηφιοποίηση των μεταφορών, η οποία αν και επιφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων, αυξάνει παράλληλα και τις πιθανότητες για κυβερνο-επιθέσεις στα αντίστοιχα συστήματα παροχής πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, τα εργαλεία λογισμικού του CitySCAPE:

-Θα εντοπίζουν ύποπτα δεδομένα και πιθανές απειλές στα πληροφοριακά συστήματα,

-θα αξιολογούν τον αντίκτυπο μιας κυβερνο-επίθεσης από τεχνικής αλλά και από οικονομικής άποψης,

-θα αυξήσουν την προβλεψιμότητα των επιθέσεων,

-θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο μέσω του οποίου θα ειδοποιούνται οι Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERT) και παράλληλα θα υποστηρίζεται η δράση τους.

Το συνολικό σύστημα CitySCAPE θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί κατά την διάρκεια δύο πιλοτικών δοκιμών, πριν παραδοθεί προς χρήση στους ενδιαφερόμενους φορείς. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στο Τάλιν της Εσθονίας και η δεύτερη στη Γένοβα της Ιταλίας.

«Μια από τις βασικές συνεισφορές του έργου αποτελεί και το γεγονός ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τους πιλότους θα χρησιμοποιηθούν σε σεμινάρια για ειδικούς και μη, του χώρου αλλά κυρίως θα συμβάλλουν στην προτυποποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας», πρόσθεσε ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης.

Η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας είναι προγραμματισμένη για τις  17 & 18 Σεπτεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά λόγω της πανδημίας Covid-19.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ