Ο εγχώριος κλάδος των φαρμακαποθηκών εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. 

Ο εγχώριος κλάδος των φαρμακαποθηκών εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, η μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης αποτελεί βασικό εργαλείο των αρχών για τον περιορισμό των δαπανών υγείας, μέσω αλλεπάλληλων μειώσεων στις τιμές, υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών κ.λπ. Έτσι, η καθαρή δημόσια δαπάνη εκτιμήθηκε για το 2015 σε περίπου €2 δισ., μέγεθος που υπολείπεται του 2009 κατά 60,5%.  

Η κάμψη αυτή προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τις 12 ανατιμολογήσεις που έγιναν από το 2010 και μετά, μέτρο που προκάλεσε τη διαχρονική υποχώρηση της αξίας αγοράς των φαρμακαποθηκών σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τα προ ύφεσης έτη. Πάντως, από το 2015 καταγράφεται ήπια ανοδική τάση λόγω του αυξημένου όγκου συνταγογράφησης, αλλά και της αύξησης των παράλληλων εξαγωγών.

Αναλυτικά, πολλές εταιρείες τα τελευταία χρόνια ευνοήθηκαν από το παράλληλο εμπόριο, ιδίως όταν άρχισε η διαδοχική μείωση των τιμών. Το εν λόγω μέγεθος έως το 2014 κατέγραφε διαχρονική υποχώρηση, ενώ το 2015  αυξήθηκε απότομα κατά 31%, στα €401,64 εκ., με την ποσότητα των διακινούμενων σκευασμάτων να ανέρχεται στις 19,1 εκ. συσκευασίες, έναντι 10,1 εκ. το προηγούμενο έτος.

Η προαναφερόμενη ενίσχυση καθίσταται ιδιαίτερα έκδηλη, λαμβανομένων υπόψη των αποφάσεων απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών που λήφθηκαν για αρκετά σκευάσματα, αλλά και για μακρύ χρονικό διάστημα (ακόμα και από τα τέλη του 2014). Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2015 έγιναν 5 απαγορεύσεις και αναστολές απαγορεύσεων για παράλληλες εξαγωγές. 

Οι εξαγωγές αποτελούν πλέον παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των φαρμακαποθηκών, καθώς οι μειώσεις στα περιθώρια κέρδους τα τελευταία χρόνια, η καθυστερημένη είσπραξη των απαιτήσεων από τα φαρμακεία και οι πιέσεις που ασκούν οι φαρμακοβιομηχανίες (δεν χορηγούν πιστώσεις μεγαλύτερες των δύο μηνών) έχουν καταστήσει την εξεύρεση άμεσης ρευστότητας επιτακτική ανάγκη.  

Σύμφωνα με την κα Μαρία Μεταξογένη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Η αγορά έχει ανάγκη από εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και τον καθορισμό της σε βιώσιμα επίπεδα, κάτι που ωστόσο δυσχεραίνεται λόγω των αυξητικών ρυθμών που παρατηρούνται στη συνταγογράφηση».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 88 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

  • Ο Κύκλος Εργασιών το 2015 αυξήθηκε κατά 3,3%, στα €2,56 δισ.
  • Τα ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκαν σε €49 εκ., έχοντας υποχωρήσει κατά 15%. Σημαντική πτώση εντοπίστηκε και στα ΚΠΑ: -20%, στα €34,2 εκ.
  • Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ σταθεροποιήθηκε στο 1,7%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ υποχώρησε ελαφρώς 0,9%.
  • Η κεφαλαιακή μόχλευση αυξήθηκε οριακά σε 2,6 προς 1, παραμένοντας υψηλή.
  • Οι φαρμακαποθήκες εισέπραξαν τις οφειλές των πελατών τους εντός διαστήματος 2,5 μηνών

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ