Τι δείχνουν τα στοιχεία από το δείγμα 54 εταιρειών που επεξεργάστηκε η Direction Business Reports

Σταθεροποιητική τάση παρουσίασαν κατά το 2016 οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του φαρμακευτικού κλάδου (εμπορικές και παραγωγικές), σύμφωνα με την Direction Business Reports, που επεξεργάστηκε δείγμα 54 εταιρειών που είχαν δημοσιεύσει τους ισολογισμούς τους για την οικονομική χρήση 2016 έως και την 1η Νοεμβρίου 2017.

Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού προκύπτουν τα εξής:

Οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) σημείωσαν οριακή άνοδο κατά 1% το 2016 σε σχέση με το 2015 και διαμορφώθηκαν στα 2,34 δισ. ευρώ.

Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων παρέμεινε κερδοφόρο και το 2016, ωστόσο με πτωτική τάση (το 2016 οι εταιρείες του δείγματος είχαν συγκεντρωτικά κέρδη προ φόρων 118,8 εκατ. ευρώ έναντι 128,8 εκατ. ευρώ το 2015 - η μείωση ανέρχεται σχεδόν στο 8%).

Οι πρωταγωνιστές

Οι κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου βάσει κύκλου εργασιών (πωλήσεις) το 2016 είναι οι εξής:

ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ: 238,73 εκατ. ευρώ (+ 4,09% σε σχέση με το 2015)

ΒΙΑΝΕΞ ΑE: 228,87 εκατ. ευρώ (+ 8,84% σε σχέση με το 2015)

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ: 156,46 εκατ. ευρώ (+ 4,04%)

DEMO ΑΒ&ΕΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: 136,33 εκατ. ευρώ (+ 10,54%)

GLAXOSMITHKLINE AΕΒΕ: 125,26 εκατ. ευρώ (- 15,69%)

ΕΛΠΕΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: 125,20 εκατ. ευρώ (+ 4,52%)

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ: 120,07 εκατ. ευρώ (- 3,64%)

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ: 105,66 εκατ. ευρώ (- 8,90%)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑE: 99,42 εκατ. ευρώ (-2,95 %)

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ: 84,48 εκατ. ευρώ (-9,47%)

 

Να επισημανθεί πως τα συγκεντρωτικά στοιχεία αφορούν όσες εταιρείες είχαν δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2016 έως και την 1η Νοεμβρίου 2017. Επίσης, η κατάταξη των κορυφαίων επιχειρήσεων βάσει πωλήσεων 2016 είναι προσωρινή, καθώς εκκρεμεί η δημοσίευση των ισολογισμών σειράς εταιρειών.  

Ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου για το 2016/2017 θα υπάρξει στην ετήσια επιχειρηματική έκδοση MED & HEALTH BUSINESS της Direction, που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2018, καθώς συνεχίζεται η συλλογή και η επεξεργασία των ισολογισμών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ