ΛΑΙΚΟ για κέντρα εμπειρογνωμοσύνης: Σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13 Νοεμβρίου 2019 | Med & Health
Το ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» συνεχίζει την μεθοδική και οργανωμένη προσπάθειά του προσανατολισμένη να αναγνωρίσει και άλλα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΙΚΟ» ανακοινώνει τη δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης των υπουργικών αποφάσεων για την εθνική αναγνώριση των παρακάτω Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων:

  • Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Αιματολογικά Νοσήματα
  • Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία (Μονάδα Ενδοκρινολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα
  • Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του Ομώνυμου Εργαστηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Νοσήματα του Συνδετικού Ιστού και Μυοσκελετικών Παθήσεων
  • Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του Ομώνυμου Εργαστηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Συστηματικά Αυτοφλεγμονώδη και Αυτοάνοσα Νοσήματα.
  • Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία (Μονάδα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νόσων) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Νοσήματα του Συνδετικού Ιστού και Μυοσκελετικών Παθήσεων
  • Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία (Μονάδα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νόσων) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών- Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Συστηματικά Αυτοφλεγμονώδη και Αυτοάνοσα Νοσήματα
  • Α’ Παθολογική Κλινική (Μονάδα Ενδοκρινολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Ενδοκρινολογικά Νοσήματα.

Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό βήμα αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στο πλαίσιο μιας σταθερής, βιώσιμης και οριζόντιας στρατηγικής εγγυημένης πρόσβασης σε νέες θεραπείες, προοπτικής εναρμόνισης με ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και αξιολόγησης και πιστοποίησης κέντρων που ήδη λειτουργούν, ενσωμάτωσης ασθενοκεντρικής φροντίδας, συμμετοχής ασθενών σε συζητήσεις για λήψη της βέλτιστης απόφασης, προστασίας δικαιωμάτων ασθενών, και τεκμηριωμένης υγειονομικής φροντίδας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» συνεχίζει την μεθοδική και οργανωμένη προσπάθειά του προσανατολισμένη να αναγνωρίσει και άλλα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης, φιλοδοξώντας να αναδειχθεί ως Κέντρο Αριστείας του Ελληνικού Συστήματος Υγείας.

Μετά την εθνική αναγνώριση τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα «να ταξιδεύουν οι πληροφορίες και όχι ο ασθενής», να δημιουργηθούν κοινές βάσεις κλινικών δεδομένων και πληροφοριών, να προωθηθεί η συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, προώθησης κλινικών μελετών, καταγραφής δεδομένων σε ευρωπαϊκά μητρώα σπάνιων νόσων, διάχυσης καλών πρακτικών, πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης.

Η Διοίκηση του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» συγχαίρει την εξαιρετική προσπάθεια, εκφράζει παράλληλα τις ευχαριστίες της στις αρμόδιες Υπηρεσίες της 1ης ΥΠΕ Αττικής, που συνέδραμαν για την αξιολόγηση των στοιχείων των φακέλων, με ταχύτητα και πληρότητα, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του Υπουργού Υγείας, κ. Β. Κικίλια, όπως αυτές εκφράστηκαν και στο 30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο.

Περαιτέρω, το ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» επικροτεί και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές, που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασφαλίζουν την εξοικονόμηση πόρων και προσφέρουν «προστιθέμενη αξία» στους ασθενείς/πολίτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ