Κρίση, Μαρινόπουλος και πόλεμος προσφορών έπληξαν τζίρο και κερδοφορία των προμηθευτών το 2016

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
29 Απριλίου 2017 | Λιανεμπόριο & FMCG
Tι αναφέρεται στις οικονομικές εκθέσεις εισηγμένων εταιρειών

Της Δήμητρας Μανιφάβα

Όταν τον Ιούνιο του 2016 το δίκτυο της “Μαρινόπουλος” κατέρρεε, σχεδόν όλοι μιλούσαν για τον κίνδυνο ντόμινο στο σύνολο της αγοράς και ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων. Όχι μόνο λόγω των υπέρογκων οφειλών της αλυσίδας προς τους προμηθευτές, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι επί πολλούς μήνες, τα προϊόντα τους δεν θα βρίσκονταν στα ράφια της εταιρείας σούπερ μάρκετ με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, βεβαίως, η περιπέτεια αποδείχθηκε ότι είχε αίσιο τέλος, καθώς πλέον το δίκτυο έχει περάσει στον έλεγχο της “Σκλαβενίτης” και τα προϊόντα βρίσκονται πάλι στα ράφια των περισσότερων καταστημάτων, ενώ σε εξέλιξη είναι η αποπληρωμή των οφειλών, έχοντας βεβαίως υποστεί “κούρεμα” 50%.

Η αγορά, βεβαίως, υπό τη σκιά και της μείωσης της κατανάλωσης ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και των νέων φορολογικών επιβαρύνσεων, κάθε άλλο παρά έχει αποκατασταθεί. Οι συνέπειες της υπόθεσης Μαρινόπουλου είναι ορατές στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών για τη χρήση του 2016 και μένει να δούμε πόσο γρήγορα θα αντισταθμιστούν αυτές οι απώλειες. Άλλος ένας παράγοντας που έχει επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά τους είναι επίσης οι αυξημένες πιέσεις για παροχές προς τους άλλους λιανεμπόρους. Στις ίδιες τις οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων διατυπώνεται για το 2017 συγκρατημένη αισιοδοξία στην καλύτερη περίπτωση, που ορισμένες φορές βρίσκεται στα όρια της απαισιοδοξίας.

“Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το 2016 ανήλθαν στα 1,10 δισ ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3% έναντι του 2015. Η μείωση οφείλεται στις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας των θυγατρικών του Ομίλου (ενδεικτικά αναφέρονται οι αρνητικές επιπτώσεις από τη διακοπή εργασιών της αλυσίδας Μαρινόπουλος και η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών), απόρροια της παρατεταμένης ύφεσης στην Ελληνική οικονομία”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στα αποτελέσματα της MIG. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14 εκατ. ευρώ πρόκειται για την απομείωση από τα υπόλοιπα απαιτήσεων της Vivartia από τη Μαρινόπουλος και 1 εκατ. ευρώ πρόκειται για απομείωση από τα υπόλοιπα απαιτήσεων της Singularlogic από τη Μαρινόπουλος.

Τα καταστήματα “Απολλώνιον” ήταν το αντίδοτο για τον όμιλο “Καραμολέγκου” στις επιπτώσεις από την υπόθεση “Μαρινόπουλου”. “Στην κατηγορία του ψωμιού απώλεσε 38.6% της αξίας των πωλήσεων”, επισημαίνει στην οικονομική έκθεσή του για το 2016 ο όμιλος. Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων επηρεάστηκαν από την απομείωση της απαίτησης από τον όμιλο Μαρινόπουλου ύψους 5,27 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, η ζημία προ φόρων σε ενοποιημένη βάση ανήλθε στο ποσό των 6,51 εκ. ευρώ έναντι κερδών 460.000 ευρώ ευρώ το 2015. Σε επίπεδο εταιρείας αντίστοιχα, οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκ. ευρώ έναντι κέρδους 1,06 εκ. ευρώ το 2015 . Σύμφωνα με τον όμιλο Καραμολέγκου, “κύρια αιτία της διαφοράς πέρα από την πίεση στις τιμές λόγω ανταγωνισμού ήταν η απομείωση της οφειλής του Ομίλου Μαρινόπουλου και οι αυξημένες παροχές στις αλυσίδες λιανεμπορίου”.

Μπορεί τα προβλήματα στην αλλαντοβιομηχανία “Νίκας” να είναι πολύ παλιότερα και να μην οφείλονται σε όσα συνέβησαν στη “Μαρινόπουλος”, επιδεινώθηκαν, ωστόσο, από τις οφειλές και τη μη λειτουργία του δικτύου της αλυσίδας. Τα αποτελέσματα της “Νίκας” έχουν επηρεαστεί αρνητικά κατά 1,83 εκατ. ευρώ από την πρόβλεψη που σχηματίσθηκε για την απώλεια 50% των απαιτήσεων από τον όμιλο Μαρινόπουλου. Πολύ περισσότερες είναι οι σχετικές αναφορές στο ενημερωτικό δελτίο της Νίκας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. “Με την επαναλειτουργία 362 σημείων πώλησης του ομίλου Μαρινόπουλος σε Αττική και υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία τον τελευταίο χρόνο είχαν καταστεί πρακτικά ανενεργά, υπό την επωνυμία του ομίλου «Σκλαβενίτης» αναμένεται αύξηση της προβολής των προϊόντων της ΝΙΚΑΣ και επανάκτηση μέρους της απώλειας εσόδων του 2016”, επισημαίνεται.

Μείωση της τάξης του 7,53% ή κατά 12,84 εκατ. ευρώ υπέστη ο κύκλος εργασιών της ΕΛΓΕΚΑ το 2016 σε σύγκριση με το 2015, κάτι που η εταιρεία αποδίδει κυρίως στη διακοπή της συνεργασίας της με τον όμιλο Μαρινόπουλου στα μέσα του 2015. Συγκεκριμένα, στη χρήση 2015 συμπεριλαμβάνονται πωλήσεις προς τον συγκεκριμένο πελάτη ύψους 11,7 εκατ. ευρώ, ενώ στη χρήση 2016 οι εν λόγω πωλήσεις έχουν μηδενιστεί. Το συγκεκριμένο γεγονός επηρέασε τόσο τις δραστηριότητες του τομέα «Εμπορία τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών» (κατά το ποσό των 6,2 εκατ. ευρώ) όσο και αυτόν της «Παροχής υπηρεσιών Logistics» (κατά το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ). Εξάλλου, σε ότι αφορά τη λειτουργική της κερδοφορία, η οποία σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το 2016 σε 1,057 εκατ. ευρώ έναντι 1,339 εκατ. ευρώ το 2015, η ΕΛΓΕΚΑ σημειώνει ότι χωρίς την αρνητική επίδραση του ομίλου Μαρινόπουλου θα διαμορφωνόταν το 2016 σε 2,57 εκατ. ευρώ, αυξημένη δηλαδή κατά 92% σε σύγκριση με το 2015. Το “κούρεμα” των απαιτήσεών της κατά 50% είχε ως συνέπεια να έχουν επιβαρυνθεί τα αποτελέσματα του ομίλου με το ποσό των 1,516 εκατ. ευρώ και της μητρικής με 1,3 εκατ. ευρώ.

Στη διαγραφή απαίτησης ύψους 3 εκατ. ευρώ από τη Μαρινόπουλος προχώρησε η Κρι Κρι, με συνέπεια 1,5 εκατ. ευρώ να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης του 2016 και άλλο 1,5 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015.Η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία επισημαίνει εξάλλου στην έκθεσή της: “Οι πωλήσεις μας στο εσωτερικό επηρεάστηκαν έντονα αρνητικά από την αναταραχή που προκάλεσε στην αγορά του retail η εκδήλωση χρηματοοικονομικής δυσχέρειας των εταιρειών του ομίλου Μαρινοπουλος. Στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτής της πιστωτικής μας έκθεσης, αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τις παραδόσεις των προϊόντων μας, αρνούμενοι να εξυπηρετήσουμε παραγγελίες”. Υπενθυμίζεται ότι η Κρι Κρι είχε συνεργασία με την Μαρινόπουλος για την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ