Κοντοβερός: Mείωση πωλήσεων και ζημίες - Κεντρική Εικόνα

Κοντοβερός: Mείωση πωλήσεων και ζημίες

17 Ιανουαρίου 2019 | Λιανεμπόριο & FMCG
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Κάμψη πωλήσεων και ζημίες, λόγω διακοπής δραστηριότητας των μαγαζιών λιανικής (αλυσίδα Corealis), εμφάνισε στην οικονομική χρήση 2017 η Κοντοβερός ΑΕΒΕ «Freskot».

Κάμψη πωλήσεων και ζημίες, λόγω διακοπής δραστηριότητας των μαγαζιών λιανικής (αλυσίδα Corealis), εμφάνισε στην οικονομική χρήση 2017 η Κοντοβερός ΑΕΒΕ «Freskot».

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία εμφάνισε ζημίες ύψους 5.616.150 ευρώ έναντι κερδών 120.092 ευρώ το 2016. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 36.147.105 ευρώ έναντι 38.606.822 ευρώ το 2016 και το μικτό κέρδος σε 5.378.297 ευρώ από 7.980.226 ευρώ το 2016. Στη χρήση 2017, η διοίκηση της εταιρείας, εκτός από τη διακοπή της δραστηριότητας της αλυσίδας Corealis, προχώρησε και σε αναστολή λειτουργίας της γραμμής παραγωγής ετοίμων γευμάτων, διαγράφοντας τις δαπάνες ανάπτυξης των κατηγοριών αυτών.
Το 2018, η διοίκηση επιχείρησε μέσα από την αναδιοργάνωση των λει- τουργιών της, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της διαδικασίας και τον εξορθολογισμό των δαπανών της, να αυξήσει τη διείσδυσή
της στα υφιστάμενα κανάλια του Retail και του Food Service, καθώς και την παρουσία της στις αγορές μαζικής εστίασης. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρεία, μεταξύ άλλων, εστίασε στην αύξη-ση διείσδυσης μέσω συμμετοχής σε διαγωνισμούς στους ομίλους σούπερ μάρκετ με επίτευξη χαμηλότερου κόστους, τόσο μέσω Private Label όσο και μέσω της νέας σειράς επωνύμων προϊόντων, στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω ανάπτυξης του δικτύου διανομής χονδρικής με νέες τοπικές συνεργασίες, στην ανάπτυξη στο χώρο των ξενοδοχείων (HORECA) και στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της. Ήδη η εταιρεία έχει συνεργασία με την αλυσίδα S/M Ρουμανίας Mega Image (μέλος του ομίλου Delhaize, με συνολικά 410 καταστήματα) για 110 καταστήματα και στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ