Ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ferrero International SA Greece ΜΕΠΕ το 2018 που περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2018, ενώ και για το 2019 η διοίκηση εκτιμά ότι θα διατηρήσει τη θετική της πορεία, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά.

Ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ferrero International SA Greece ΜΕΠΕ το 2018 που περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2018, ενώ και για το 2019 η διοίκηση εκτιμά ότι θα διατηρήσει τη θετική της πορεία, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά.

Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6,53% και ανήλθε σε 29,4 εκατ. ευρώ έναντι 27,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2017. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων αυξήθηκαν στα 1,13 εκατ. ευρώ από 740.198 ευρώ το 2017, ενώ και τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στα 889.142 ευρώ από 703.640 ευρώ το 2017. Τέλος, τα αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
σημείωσαν αύξηση στα 533.565 ευρώ από 427.299 ευρώ το 2017.
Η διοίκηση της εταιρείας, βασιζόμενη στα επιτεύγματα της προηγούμενης περιόδου σχεδιάζει την ανάπτυξή της και την ενίσχυση της κερδοφορίας της. Στο πλαίσιο αυτό θα επικεντρωθεί στη δυναμική του τρέχοντος χαρτοφυλακίου και στην προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξής του. Μάλιστα όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση «η Ferrero International SA ΜΕΠΕ έχει αναπτύξει ευνοϊκές προσφορές προϊόντων για τα τμήματα στα οποία δραστηριοποιείται και είναι σε θέση να ξεπεράσει την ανάπτυξη της αγοράς». Όσον αφορά τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το 2019, σημειώνεται ότι «η γενικότερη εικόνα της ε τ α ι ρ ε ί α ς
από άποψη οργάνωσης, υποδομής και προοπτικών ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια είναι θετική», προσθέτοντας σε άλλο σημείο ότι «στόχος μας είναι η διατήρηση του κύκλου εργασιών καθώς και η ταυτόχρονη μείωση των συνολικών εξόδων λειτουργίας της. Επίσης, η σχετική αστάθεια στη συγκεκριμένη αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, μας αναγκάζει να κινηθούμε με αργά και προσεκτικά
βήματα».

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ