Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2017 για την εταιρεία Eurocatering, η οποία παράγει, μεταξύ άλλων, και τις τυποποιημένες σαλάτες «Φρεσκούλης».

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2017 για την εταιρεία Eurocatering, η οποία παράγει, μεταξύ άλλων, και τις τυποποιημένες σαλάτες «Φρεσκούλης».

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28.887.576 ευρώ το 2017 έναντι 25.415.793 ευρώ το 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων ενισχύθηκαν στα 2.207.938 ευρώ από 2.158.347 ευρώ το 2016, ενώ οριακή κάμψη σημείωσαν τα αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 1.459.720 ευρώ από 1.494.762 ευρώ το 2016. Για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση της εταιρείας έχει σαν
στόχο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, να θέσει την επιχείρηση σε ανοδική πορεία και να την οδηγήσει σε θετικότερα αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να αυξήσει τους συνεχόμενους επιχει- ρηματικούς κινδύνους από επισφάλειες κ.λπ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ