ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ: Διόγκωση της απαισιοδοξίας αλλά και «αντοχή» στα λουκέτα μετά την πανδημία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09 Σεπτεμβρίου 2020 | Λιανεμπόριο & FMCG
Η εξαμηνιαία έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ σε πανελλαδικό δείγμα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου επιχειρεί μια πρώτη αποτίμηση των επιπτώσεων της κρίσης COVID 19. 

 Όπως προκύπτει, χωρίς αμφιβολία τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με εκείνα της ΕΛΣΤΑΤ φωτίζουν ωστόσο πλευρές της επιχειρηματικότητας στο λιανικό εμπόριο που μπορεί να συμβάλλουν στη συγκρότηση πολιτικών. Για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (σχεδόν οι 9 στις 10) ο κύκλος εργασιών του 2020 θα είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά (2019), λόγω της πανδημίας (Πίνακας 1).

Παράρτημα: Πίνακες και Διαγράμματα

Πίνακας 1: Εκτιμάτε ότι η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά θετικά ή δεν θα επηρεάσει τον τζίρο της επιχείρησης για το 2020 σε σύγκριση με το 2019;

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

87,1%

ΘΕΤΙΚΑ

5,6%

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ

6,5%

ΔΓ/ΔΑ

0,8%

 

 

 

 

 

Ωστόσο, από την έρευνα καταγραφής των «λουκέτων» που πραγματοποιεί τα τελευταία 10 χρόνια το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ- φαίνεται ότι η επιχειρηματικότητα προς το παρόν φαίνεται να αντέχει παρά τα όποια περιοριστικά μέτρα έχουν επιβληθεί. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι η αγορά τήρησε στάση αναμονής,

Πέρα από κάθε αμφιβολία, το αποτύπωμα της πανδημίας στο οικοσύστημα του λιανικού εμπορίου είναι βαθύ επηρεάζοντας αρνητικά τις προσδοκίες των οικονομικών μονάδων. Όμως οι επιπτώσεις δεν κατανέμονται ισόρροπα και με μια κανονικότητα. Μια από τις συνέπειες της πανδημίας είναι η αύξηση της έντασης των διακλαδικών και των διαπεριφερειακών αντιθέσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως κάποιες περιφέρειες, εν μέσω βέβαια ισχυρών πιέσεων διατηρούν υψηλότερους βαθμούς ανθεκτικότητας, π.χ. η Αττική έναντι των νησιωτικών περιοχών, οι οποίες επλήγησαν σε συντριπτικό βαθμό εξαιτίας της πτώσης της τουριστικής κίνησης (Πίνακας 2 ).

 

 

Πίνακας 2: Εκτιμάτε ότι η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά θετικά ή δεν θα επηρεάσει τον τζίρο της επιχείρησης για το 2020 σε σύγκριση με το 2019 (κατά Γεωγραφική Ενότητα);

Γεωγραφική Ενότητα

Σύνολο

Βόρεια Ελλάδα

Κεντρική Ελλάδα

Νησιά

Αττική

87,3%

87,9%

97,4%

80,6%

87,1%

5,3%

5,1%

0,0%

9,5%

5,6%

6,1%

5,6%

2,6%

9,9%

6,5%

1,3%

1,4%

0,0%

0,0%

0,8%

 

 

 

Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει και την ιδιότυπη αντοχή που παρατηρείται στην πορεία των λουκέτων στην περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα παρόμοιες αντιθέσεις επιταχύνονται και σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Εκτιμάτε ότι η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά θετικά ή δεν θα επηρεάσει τον τζίρο της επιχείρησης για το 2020 σε σύγκριση με το 2019 (κατά επιμέρους κλάδο δραστηριότητας);

 

Δραστηριότητα

Σύνολο

Παντοπωλεία / περίπτερα

Τρόφιμα

Οικιακός εξοπλισμός

Ένδυση Υπόδηση

Άλλοι Υποκλάδοι

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

72,5%

74,7%

89,2%

98,0%

95,7%

87,1%

ΘΕΤΙΚΑ

11,9%

15,4%

1,0%

0,8%

1,4%

5,6%

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ

12,7%

8,8%

9,8%

1,2%

2,4%

6,5%

ΔΓ/ΔΑ

3,0%

1,0%

0,0%

0,0%

0,5%

0,8%

 

Για παράδειγμα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα λιανικό εμπόριο τροφίμων εμφανίζουν σχετικά λιγότερο αρνητικές εκτιμήσεις για την πορεία του κύκλου εργασιών το 2020 συγκριτικά με την ένδυση-υπόδηση. Η διττή αυτή παρατήρηση δείχνει πως οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 δεν είναι σε καμία περίπτωση οριζόντιες. Για τον λόγο αυτό μια βαθύτερη προσέγγιση των επιπτώσεων της ύφεσης θα οδηγήσει στη διαμόρφωση κατάλληλων εργαλείων και πολιτικών για την αντιμετώπιση του ισχυρού αρνητικού αντίκτυπου.

  1. Κύκλος εργασιών

 

Ο μέσος όρος πτώσης του κύκλου εργασιών, για όσες επιχειρήσεις ότι θα έχουν μικρότερες πωλήσεις φέτος συγκριτικά με πέρυσι, διαμορφώνεται σε 50%. Το στοιχείο αυτό μοιάζει να συμβαδίζει με την χρονοσειρά των σημειακών εκτιμήσεων του τζίρου, όπου παρατηρείται μείωση κατά 20% του μέσου τζίρου των επιχειρήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Μία ακόμη εξαιρετικά ανησυχητική επίπτωση της κρίσης COVID 19 εντοπίζεται στον τομέα των επενδύσεων όπου σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις ακύρωσαν προγραμματισμένες επενδύσεις (Πίνακας 4).

Πίνακας 4: Ακυρώσατε κάποια επένδυση σχετική με την επιχείρηση λόγω της πανδημίας;

ΝΑΙ

47,8%

ΟΧΙ

51,8%

ΔΓ/ΔΑ

0,4%

 

Ο αντίκτυπος αυτής της εκτεταμένης αποεπένδυσης θα είναι ιδιαίτερα ισχυρός, καθώς η αρνητική απάντηση δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη την χρονική μετατόπιση τους. Ως εκ τούτου, η έλλειψη επενδύσεων θέτει σε κίνδυνο την προσπάθεια προσαρμογής στο νέο, γεμάτο προκλήσεις, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η έρευνα καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις/ ακυρώσεις στις παραγγελιών μετά την άρση του “Lockdown” (Πίνακας 5).

 

Πίνακας 5: Υπήρξαν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις παραγγελιών λόγω δυσκολιών στην εφοδιαστική αλυσίδα μετά την άρση του «lockdown»;

ΝΑΙ

69,0%

ΟΧΙ

30,9%

ΔΓ/ΔΑ

0,1%

 

Επτά στις δέκα επιχειρήσεις παρατήρησαν καθυστερήσεις στις παραγγελίες τους ή προχώρησαν σε ακυρώσεις εξαιτίας του δυσμενούς περιβάλλοντος που προκάλεσε η πανδημία. Σημειώνονται λοιπόν αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, φαινόμενο μάλιστα που επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, με τις μεγαλύτερες και περισσότερο οργανωμένες επιχειρήσεις να φαίνεται να εδραιώνονται και να αποσπούν νέα μερίδια αγοράς.

Παράλληλα, σημαντικές είναι οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά επιμέρους κλάδο δραστηριότητας. Και εδώ, τα μεγαλύτερα εμπόδια αντιμετωπίζουν η Ένδυση και Υπόδηση και ακολουθούν οι άλλοι υποκλάδοι (Πίνακας 6)

Πίνακας 6: Υπήρξαν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις παραγγελιών λόγω δυσκολιών στην εφοδιαστική αλυσίδα μετά την άρση του «lockdown» (κατά οικονομική δραστηριότητα);

 

Παντοπωλεία / περίπτερα

Τρόφιμα

Οικιακός εξοπλισμός

Ένδυση Υπόδηση

Άλλοι Υποκλάδοι

Σύνολο

ΝΑΙ

49,1%

54,9%

72,8%

82,0%

79,1%

69,0%

ΟΧΙ

50,9%

44,3%

27,2%

18,0%

20,9%

30,9%

ΔΓ/ΔΑ

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

 

 

ενώ στα τρόφιμα η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς όμως να λείπουν και εκεί τα προβλήματα. Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι ότι η συμμετοχή των ελληνικών προϊόντων που εμπορεύονται οι εμπορικές επιχειρήσεις αυξάνεται σε σύγκριση την προηγούμενη περίοδο (Πίνακας 7).

 

Πίνακας 7: Κύρια χώρα παραγωγής των εμπορευμάτων που εμπορεύονται

 

 

 

2017Α

2018Α

2019Α

2020Α

Ελλάδα

56,5%

64,8%

62,5%

71,8%

Άλλες χώρες της ΕΕ

16,4%

16,0%

17,1%

14,4%

Ρωσία

0,1%

0,0%

0,1%

0,0%

Άλλες χώρες της Ευρώπης

3,5%

1,1%

3,3%

1,9%

Αφρική και Μέση ανατολή

0,4%

0,5%

0,5%

1,4%

Ασία

14,7%

12,9%

13,6%

8,8%

ΗΠΑ

0,5%

0,1%

0,1%

0,0%

Άλλες χώρες

0,4%

1,8%

0,3%

0,7%

ΔΓ/ΔΑ

7,4%

2,8%

2,5%

1,1%

Σύνολο

100,0%

100,0%

100,0%

100, 0%

 

Η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω του COVID-19 ενδέχεται να επιτάχυνε την τάση αυτή, ενώ η παγιοποίηση της δύναται να συμβάλει στην διεύρυνση των αλυσίδων αξίας της ελληνικής οικονομίας

  1. Μέτρα και τρόποι αντιμετώπισης της πανδημίας

 

Σχεδόν έξι στις δέκα επιχειρήσεις έκαναν χρήση της εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών με έκπτωση 25% (Πίνακας 8).

Πίνακας 8: Κάνατε χρήση της εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών με έκπτωση 25%;

57,8%

 

40,4%

 

1,8%

 

 

 

Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ωστόσο, τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις δεν κατόρθωσαν να επωφεληθούν του μέτρου, γεγονός ενδεικτικό του μεγέθους των πιέσεων που δέχθηκαν οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, της περιορισμένης ρευστότητας αλλά και της αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στο μέλλον.

Υψηλή ήταν η απήχηση του μέτρου καταβολής μειωμένου μισθώματος κατά 40% τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο, καθώς επωφελήθηκαν σχεδόν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις (Πίνακας 9).

Πίνακας 9 Καταβάλατε μειωμένο μίσθωμα κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο ως Ιούνιο;

Ναι

77,4%

Όχι

20,5%

ΔΓ/ΔΑ

2,1%

 

 

Από την άλλη, περίπου δύο στις δέκα επιχειρήσεις δεν αξιοποίησαν τη συγκεκριμένη παρέμβαση για διάφορους λόγους.

Παρόμοια είναι η εικόνα για τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν μέσω Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού (Πίνακας 10).

Πίνακας 10: Πραγματοποιήθηκε χρηματοδότηση της επιχείρησης το 1ο εξάμηνο του 2020 μέσω Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού;

Ναι

61,9%

Όχι

37,3%

ΔΓ/ΔΑ

0,8%

 

Το μάλλον υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν επωφελήθηκε από το μέτρο αυτό, μπορεί να οφείλεται κυρίως και στο είδος των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν (πχ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη λιανική τροφίμων).  

Μόλις 3 στις 10 ωφελήθηκαν από τη χρηματοδότηση μέσω της 1ης φάσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής (Πίνακας 11).

Πίνακας 11: Πραγματοποιήθηκε χρηματοδότηση της επιχείρησης το 1ο εξάμηνο του 2020 μέσω Επιστρεπτέας Προκαταβολής;

Ναι

29,2%

Όχι

69,0%

ΔΓ/ΔΑ

1,8%

 

 

Πιθανόν, το πολύ αυστηρό πλαίσιο της πρώτης φάσης εφαρμογής, ιδιαίτερα αν το τελευταίο συγκριθεί με εκείνο της αντίστοιχης δεύτερης, περιόρισε, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, τους ωφελημένους στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Παρόλα αυτά, οι διορθωτικές κινήσεις της δεύτερης φάσης του μέτρου αποκατέστησαν σε σημαντικό βαθμό τις καταγεγραμμένες στρεβλώσεις και αδικίες, ενώ η επικείμενη τρίτη και τελευταία φάση εκτιμάται πως θα διευρύνει ακόμη περισσότερο των αριθμό των δικαιούχων.

  1. Προσδοκίες – εκτιμήσεις

Ενδεικτικό της αβεβαιότητας αλλά και της απαισιοδοξίας της αγοράς αποτελεί και η εκτίμηση των επιχειρήσεων του λιανικού σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την επαναφορά στην προ της πανδημίας κατάσταση (Πίνακας 12).

Πίνακας 12: Σε πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα επανέλθει η αγορά στην προ πανδημίας κατάσταση

Έχει ήδη επανέλθει

2,7%

Θα επανέλθει στο αμέσως επόμενο διάστημα (επόμενο τρίμηνο-εξάμηνο)

3,4%

Σε έναν χρόνο

21,7%

Σε 2 με 3 χρόνια

42,5%

Πάνω από 3 χρόνια

12,5%

Θα εξαρτηθεί από το εάν υπάρξει δεύτερο κύμα της πανδημίας (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ)

12,6%

ΔΑ

4,6%

 

 

 

Σχεδόν έξι στις δέκα επιχειρήσεις (55,0%) θεωρούν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο χρόνια για την αποκατάσταση της ομαλότητας ενώ μία στις δέκα εξαρτά την απάντησή της από το εάν θα υπάρξει δεύτερο κύμα της πανδημίας ή όχι. Αντίθετα, μόλις το 6,1% των επιχειρήσεων πιστεύουν πως η αγορά έχει ήδη επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση ή θα το κάνει εντός του επόμενου εξαμήνου.

 

  1. Οικονομικά στοιχεία-Προβλέψεις

 

Ο αντίκτυπος της πανδημίας αποτυπώνεται τόσο στις αγορές εμπορευμάτων όσο και στον εξαμηνιαίο κύκλο εργασιών. Μία στις δύο επιχειρήσεις προβλέπει ότι το επόμενο εξάμηνο η συνολική κατάσταση της επιχείρησής θα είναι χειρότερη από εκείνη του Α εξαμήνου του 2020 (Πίνακας 13).

Πίνακας 13: Πώς αναμένετε ότι θα διαμορφωθεί η συνολική κατάσταση της επιχείρησής σας το 2ο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2020;

Καλύτερη

17%

Αμετάβλητη

29%

Χειρότερη

48%

ΔΓ/ΔΑ

6%

 

 

Στο ίδιο πλαίσιο, οι μισές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 θα μειωθεί σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους (Πίνακας 14).

Πίνακας 14: Πρόβλεψη για το 2ο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2020 Κύκλος εργασιών

Αύξηση

16%

Σταθερότητα

24%

Μείωση

52%

Δεν μπορώ να προβλέψω

4%

ΔΓ/ΔΑ

4%

 

 

Ωστόσο, μάλλον ενθαρρυντικά για την αγορά εργασίας καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων προβλέπει ότι θα διατηρήσει σταθερές τις θέσεις μισθωτής απασχόλησης το δεύτερο εξάμηνο του 2020 (Πίνακας 15 ).

Πίνακας 15: Πρόβλεψη για το 2ο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2020 Αριθμός μισθωτών

Αύξηση

2%

Σταθερότητα

83%

Μείωση

8%

Δεν μπορώ να προβλέψω

2%

ΔΓ/ΔΑ

5%

 

Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι αγορές περιορίστηκαν κατά 14,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 ενώ το ίδιο διάστημα ο τζίρος των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 20,2%. Η εικόνα αυτή συνδέεται με τις απαντήσεις των επιχειρήσεων καθώς οι επτά στις δέκα έκαναν λιγότερες αγορές εμπορευμάτων σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο και οι οκτώ στις δέκα υποστήριξαν ότι οι πωλήσεις ήταν χαμηλότερες για την ίδια περίοδο (Πίνακας 16).

Πίνακας 16: Αγορές Εμπορευμάτων και Κύκλος Εργασιών ανά εξάμηνο, 2017 -2020 σε €

Αγορές εμπορευμάτων

Κύκλος Εργασιών

2017Α

46.220

2017Α

69.637

2017Β

46.037

2017Β

76.560

2018Α

44.449

2018Α

77.783

2018Β

45.038

2018Β

73.814

2019Α

35.814

2019Α

75.436

2019Β*

48.992

2019Β*

73.978

2020Α

30.538

2020Α

60.182

 

Η επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά αποτυπώνεται και στις μεταβολές του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. (Πίνακας 17).

 


Πίνακας 17: Μεταβολή του κύκλου Εργασιών σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο

 

2017A

2017Β

2018Α

2018Β

2019Α

2019Β*

2020Α

Αύξηση

8

26

11

22

13

20

8

Στασιμότητα

30

28

34

34

40

39

14

Μείωση

62

46

56

44

47

42

78

 

 

Το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό του μεγέθους των πιέσεων που δέχθηκε η αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, μετά μάλιστα από μια μακρά περίοδο ισχυρών αναταράξεων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Μόλις δύο στις δέκα επιχειρήσεις διαθέτουν υπηρεσία ηλεκτρονικών παραγγελιών, η ύπαρξη της οποίας ήταν άκρως απαραίτητη για την πραγματοποίηση πωλήσεων κατά την κορύφωση της κρίσης υγείας το πρώτο εξάμηνο του έτους (Πίνακας 18).

Πίνακας 18: Η επιχείρηση σας έχει υπηρεσία ηλεκτρονικών παραγγελιών;

Ναι,

20,4%

Όχι

79,0%

ΔΓ/ΔΑ

0,6%

 

 

Το εν λόγω εύρημα δεν προκαλεί εντύπωση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η πυκνότητα των εξελίξεων και ο αιφνιδιασμός της αγοράς από το μέγεθος των επιπτώσεων σε συνδυασμό με την έλλειψη κινήτρων και το δισταγμό των πολλών επιχειρηματιών να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα όταν η διαδοχή δεν είναι εξασφαλισμένη. Από την άλλη, η αποεπένδυση που παρατηρήθηκε στο λιανικό εμπόριο σίγουρα αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο στην προσπάθεια αναβάθμισης των ψηφιακών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου.

  1. Η αντοχή των «λουκέτων»

 

Σε επίπεδο συνόλου καταγραφών, τα λουκέτα αυξάνονται οριακά κατά 1,08% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019. Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν είναι καθολική αλλά παρουσιάζει διακυμάνσεις ανά αγορά. Έτσι, η Αθήνα παρουσιάζει οριακή βελτίωση ενώ αντίθετα στις πολύ σημαντικές αγορές του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας καταγράφονται αυξήσεις της τάξης του 1% στα κλειστά καταστήματα.

Από τις περιφερειακές αγορές της Αττικής στη Νέα Ιωνία και την Κηφισιά, καταγράφονται ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις. Ενώ φαίνεται να διορθώνεται σημαντικά η εικόνα του Χαλανδρίου και δευτερευόντως της Καλλιθέας όπου καταγράφονται μειώσεις των κλειστών επαγγελματικών στεγών.

Όπως προκύπτει στην Αθήνα η οριακή μείωση των κλειστών καταστημάτων οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της ενεργούς επιχειρηματικότητας στο Κολωνάκι αλλά και στο εμπορικό τρίγωνο. Οι αυξήσεις αυτές παρά το ότι είναι σημαντικές μετριάζονται από την κάμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας που καταγράφεται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες (Πανεπιστημίου-Σταδίου-Ακαδημίας).

Κινητικότητα

Ωστόσο, οι μεταβολές που καταγράφονται δεν οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και στην έντονη κινητικότητα της επιχειρηματικότητας που καταγράφεται στα κέντρα των πόλεων. Από την έρευνα κατέστη σαφές ότι σχεδόν το 50% του συνόλου των «λουκέτων» της περιόδου καταγραφής είχε πραγματοποιηθεί πριν Lockdown.

Σε γενικές γραμμές παρατηρείται μία ελαφρά υποχώρηση της παρουσίας του εμπορίου η οποία εν πολλοίς ισοφαρίζεται από την ενίσχυση της παρουσίας των λοιπών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Η εστίαση, παρά τα όποια περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί φαίνεται να αντέχει και να ενισχύει οριακά την παρουσία της σε όλες σχεδόν τις τοπικές αγορές.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επιχειρηματικότητα προς το παρόν φαίνεται να αντέχει παρά τα όποια περιοριστικά μέτρα έχουν επιβληθεί. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι η αγορά τήρησε στάση αναμονής, προσδοκώντας αυξημένο τζίρο λόγω τουριστικών ροών. Σε αυτό βοήθησαν και τα μέτρα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας αλλά και η άτυπη αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Εφορία, ΕΦΚΑ, ΔΕΚΟ, ιδιοκτήτες κλπ). Εκ των υστέρων θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μέτρα αυτά ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά θα πρέπει να επεκταθούν ώστε καλυφθούν οι μειωμένοι τζίροι της θερινής περιόδου (έλλειψη τουριστικών ροών) αλλά και οι επιπτώσεις του δεύτερου διαφαινόμενου κύματος πανδημίας που είναι προ των πυλών.

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ