ΕΜFΙ: 7 εκατ. ευρώ ΑΜΚ για τη «νέα» ΕΒΓΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21 Φεβρουαρίου 2020 | Λιανεμπόριο & FMCG
Στην αλλαγή της επωνυμίας της ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ σε EMFI A.E προχώρησε η εταιρεία το 2019, ενώ παράλληλα αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 7,05 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, συνήψε σύμβαση συνεργασίας με την Elbisco για τη διανομή και εμπορία επωνύμων προϊόντων κρουασάν, πιτών και συναφών προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της αποτελέσματα, οι καθαρές πωλήσεις της χρήσης 2018 ανήλθαν σε 35,94 εκατ. ευρώ έναντι 41,66 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 5,56 εκατ. ευρώ έναντι 8,12 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά τη χρήση 2018 αναλύονται σε πωλήσεις παγωτού τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές εξωτερικού, στις πωλήσεις κρουασάν, καθώς και στις γλυκές ζύμες, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Στην αγορά παγωτού, το μερίδιο σε αξία της Unilever (ΕΒΓΑ & Algida) κατά τη χρήση 2018 ανήλθε σε 33,5%, έναντι του μεριδίου της Foneri/Nestlé 20,6%, του μεριδίου του Κρι-Κρι 15,9%, και του μεριδίου του private label 9,9%.

Στην αγορά κρουασάν, το μερίδιο σε αξία του σήματος ΕΒΓΑ κατά τη χρήση 2018 ανήλθε σε 4,6% έναντι του μεριδίου της Chipita 54%, του μεριδίου της Tottis 12,3%, του μεριδίου της Στεργίου 7,5%, του μεριδίου του private label 10,4% και των λοιπών 11,2%.

Επιπλέον, στις χρηματοδοτικές ταμειακές ροές, ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για τη χρήση 2018 αποτέλεσαν οι εισπράξεις οι προερχόμενες από άντληση μετοχικού κεφαλαίου από τον βασικό μέτοχο, ύψους 6,96 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να μειώσει σημαντικά τις υποχρεώσεις της και να ανταποκριθεί στις ανάγκες για κεφάλαια κίνησης στις περιόδους χαμηλής δραστηριότητας λόγω εποχικότητας.

Η διοίκηση της εταιρείας στοχεύει στη δημιουργία αυξητικής πορείας των πωλήσεων τόσο μέσω της υφιστάμενης πελατείας όσο και μέσω ανάπτυξης νέων συνεργασιών σε αγορές του εξωτερικού. Επίσης, στη βελτίωση του κόστους παραγωγής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία καθώς και στην ανάπτυξη της συνεργασίας με την Elbisco.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ