Βerson Σαραφίδης: Αύξηση τζίρου και κερδοφορίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08 Οκτωβρίου 2020 | Λιανεμπόριο & FMCG
Ικανοποιητική χαρακτηρίζει η διοίκηση της Αφοί Κ. Σαραφίδη ΑΕΒΕ (Berson Σαραφίδης) την πορεία της εταιρείας το 2019, δεδομένης της δύσκολης συγκυρίας για την οικονομία.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική της έκθεση, η εταιρεία, κατά τη χρήση 2019, δραστηριοποιήθηκε με προσήλωση στους στρατηγικούς της στόχους, στοχεύοντας στη σταδιακή επέκταση της δραστηριότητάς της παρά τη συρρικνούμενη ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνέχισε την ανάπτυξη στο
εσωτερικό, στοχεύοντας στην επέκταση και στη βελτίωση των παρεχόμενων εμπορευμάτων, προκειμένου να αποκτηθούν ή να διατηρηθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 23 εκατ. ευρώ έναντι 21,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε αύξηση κατά 7,85%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,99 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,07%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 1, 3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 67,20%. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 721 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας.
 
Σημειώνεται πως τον Αύγουστο του 2020 η εταιρεία συνήψε ομολογιακό δάνειο ποσού 1,5 εκατ. ευρώ διάρκειας τριών ετών, που υποστηρίζεται από χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη μορφή μηχανισμού εγγυήσεων και συγκεκριμένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 και σκοπός
του είναι η αποκλειστική κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, η εταιρεία εντός του 2020 προέβη σε σημαντική αποπληρωμή του οφειλόμενου στις 31/12/2019 υπολοίπου της ανοιχτής πιστοληπτικής γραμμής. Η Berson Σαραφίδης έχει δραστηριότητα στον τομέα της χονδρικής με την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση στη συνέχεια στην ελληνική αγορά, μαρκών όπως: Fissler, Braun, Severin, Delsey, Mandarina Duck, Porsche Design, Kipling, Tumi και πολλών άλλων. Στη λιανική υποστηρίζει τις αλυσίδες καταστημάτων Cook - Shop και Bag Stories.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ