Έδεσμα: Νέες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08 Οκτωβρίου 2020 | Λιανεμπόριο & FMCG
Οριακή υποχώρηση τζίρου κατέγραψε η Έδεσμα το 2019.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 42,74 εκατ. ευρώ έναντι 43 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,71%. Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε ποσό 6,33 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων ήταν κερδοφόρα και ανήλθαν σε 34,38 εκατ. ευρώ. Η Έδεσμα συνεχίζει το πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού που ξεκίνησε από τις προηγούμενες χρήσεις, προσβλέποντας στην ταχεία ανάπτυξή της. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν προσθήκες σε κτιριακό, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό συνολικού ύψους 601 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ η εταιρεία σημειώνει στην οικονομική της έκθεση πως προτίθεται να επενδύσει σημαντικά κονδύλια στο άμεσο μέλλον για έρευνα και ανάπτυξη.
 
Φέτος οι πωλήσεις της Έδεσμα, σύμφωνα με τη διοίκησή της, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση, ενώ το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι και πάλι κερδοφόρο. Στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη ικανοποιητικής ρευστότητας, για να αντεπεξέρχεται στους κινδύνους και η διατήρηση της κερδοφορίας με παράλληλη αύξηση της παραγωγής και του κύκλου εργασιών. Στην οικονομική έκθεση σημειώνεται πως έχει εκπονήσει ένα πλάνο δράσης προς άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει, προς το παρόν, μια αξιόπιστη εκτίμηση της συνολικής επίδρασης του φαινομένου αυτού στη λειτουργία της. Πάντως, τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση μακροπροθέσμου δανείου με συνεργαζόμενη τράπεζα συνολικού ποσού 750.000 ευρώ, που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανείου ποσού 763.449 ευρώ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ