Προαιρετική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Στέλιος Κανάκης, υπέβαλε η νορβηγική εταιρεία Orkla Food Ingredients.

 

Προαιρετική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Στέλιος Κανάκης, υπέβαλε η νορβηγική εταιρεία Orkla Food Ingredients.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενημερώθηκε από τον Στέλιο Κανάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, για τη χθεσινή (28/3) συμφωνία μεταξύ των μετόχων Στέλιου, Μαρίας, Ελευθερίας και Βαρβάρας Κανάκη με την Orkla Food Ingredients για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας αντί προσφερόμενου ανταλλάγματος που ανέρχεται σε 4,36 ευρώ ανά μετοχή. Η νορβηγική εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, κατέχοντας το 100% της Στέλιος Κανάκης, θα προκαλέσει αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Στέλιος Κανάκης, «η συμμετοχή του προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θέτει τα θεμέλια όχι μόνο για τη διασφάλιση της συνέχισης της επιτυχημένης λειτουργίας της εταιρείας υπό τις ίδιες επιτυχείς επιχειρηματικές αρχές, αλλά ιδίως για την απόκτηση πρόσθετων ωφελειών από τη συμμετοχή της εταιρείας σε έναν μεγάλο όμιλο, ο οποίος δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο και από την περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών δραστηριοτήτων/συναλλαγών της με τον προτείνοντα. Προς το σκοπό αυτό, η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η συνέχιση
της διοίκησης και της έως σήμερα ακολουθούμενης επιχειρηματικής στρατηγικής εξασφαλίζεται από την παρουσία των μελών της οικογένειας Κανάκη, όχι μόνο ως μετόχων αλλά και ως μελών της ανώτατης διοίκησης της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Στέλιος Κανάκης και η κα. Ελευθερία Κανάκη θα παραμείνουν στη διοίκηση της εταιρείας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και ειδικότερα ως Διευθύνων
Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, αντίστοιχα».
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Orkla διαθέτει παρουσία στη Σκανδιναβία, την Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και τη ΗΠΑ και ο ετήσιος τζίρος της υπολογίζεται σε 61 δισ. νορβηγικές κορώνες (6,2 δισ. ευρώ).

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ