Pharmathen: Η αύξηση πωλήσεων τα τελευταία 5 χρόνια υπερβαίνει το 10%

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
03 Αυγούστου 2020 | Επιχειρήσεις
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της Pharmathen τα τελευταία 5 χρόνια υπερβαίνει το 10%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κυμαίνονται περίπου στο 28% των πωλήσεων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στη χρήση 2019 ανήλθε σε 205.068.100 ευρώ έναντι 178.809.351 ευρώ στη χρήση 2018, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά 26.258.749 Ευρώ ή σε ποσοστό 15%. Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 71.107.543 ευρώ έναντι 62.167.366 ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 8.940.177 ευρώ ή σε ποσοστό 14,4%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 55.930.713 ευρώ έναντι 45.314.903 ευρώ πέρυσι και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 21.573.889 ευρώ έναντι 12.152.985 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2019 είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2019 ανήλθαν σε ποσό 91.035.567 ευρώ έναντι 69.554.364 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Η μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια οφείλεται κυρίως στα κέρδη χρήσης του 2019 τα οποία η εταιρεία έχει αποφασίσει να μην διανείμει στους μετόχους. Η αναπόσβεστη αξία των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων και των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας ανήλθε σε 108.278.662 ευρώ έναντι 95.380.771 ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 49.376.863 ευρώ έναντι 61.046.513 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Το 2019, η Εταιρεία πέτυχε τους στόχους βάσει προϋπολογισμού τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα:


• Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε € 205.1 εκ., γεγονός που διευκολύνθηκε από την έντονη αύξηση του όγκου πωλήσεων, καθώς και την αύξηση τιμών.
• Το μικτό κέρδος ανήλθε στα € 71.1 εκ, με το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 35%.
• Τα λειτουργικά έξοδα (έξοδα διοίκησης και διάθεσης) ανήλθαν το 2019 € 27,3 εκ. και σχετίζονται κυρίως με τις μισθολογικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα τρίτων.
Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία κατέγραψε κέρδη ύψους € 55.9 εκ. σε επίπεδο EBITDA και κατέγραψε καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους € 21.6 εκ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα € 42.9 εκ. το 2019, επηρεασμένες θετικά από τις ευνοϊκές αλλαγές του Κεφαλαίου Κίνησης.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ