Pasal: Αύξηση κερδών και εσόδων το α' εξάμηνο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18 Σεπτεμβρίου 2020 | Επιχειρήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία.

Αυξημένα κέρδη και έσοδα εμφάνισε η Pasal Development το α' εξάμηνο, ενώ η αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου την 30/06/2020 διαμορφώθηκε σε 31,8 εκατ. ευρώ αντί 31,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα πέρυσι.

Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε 27,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ τα έσοδα του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για την χρήση α' εξαμήνου ανήλθαν σε 770 χιλ. ευρώ έναντι 709 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 125 χιλ. ευρώ το 2019. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα έχει ενσωματωθεί και η επίδραση από την Συμφωνία εξυγίανσης (η οποία είχε εγκριθεί στις 29/08/2019 και έχει πλέον υλοποιηθεί πλήρως στις 30/06/2020) με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 25,6 εκατ. ευρώ. 

Η ενοποιημένη Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε 8,4 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής θέσης 19,5 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019. Σημειώνεται ότι μετά την 30η Ιουνίου 2020 (στις 9/07/2020) ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων 10 εκατ. ευρώ ενισχύοντας περαιτέρω την καθαρή θέση της εταιρείας και του ομίλου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά των κατωτέρω περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία:

(α) Σε συνέχεια της από 7 Αυγούστου 2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας, το 20% ενός χαρτοφυλακίου τριών (3) ακινήτων logistics (αποθηκευτικών χώρων) που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής αξίας 38 εκ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 80% θα αποκτηθεί με αγορά από την Εταιρεία με καταβολή μετρητών. Σημειώνεται ότι η απόκτηση των ανωτέρω ακινήτων εξακολουθεί να τελεί υπό ορισμένες αιρέσεις.

(β) Του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «JPA A.E.» η οποία έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση δέκα (10) Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ». Σημειώνεται ότι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της «JPA A.E.» απέκτησε τον Οκτώβριο του 2019 ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας «Sterner Stenhus Greece ΑB».

Η μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών τελεί υπό την αίρεση της λήψης σχετικών εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς. Εφόσον ικανοποιηθεί το σύνολο των αιρέσεων και εγκρίσεων, η συνολική αξία των στοιχείων που θα εισφερθούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 20 εκατ. ευρώ περίπου. Για τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας αυτής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Εταιρεία έχει αναθέσει τη διενέργεια αποτιμήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των αποτιμήσεων και λοιπών προπαρασκευαστικών ενεργειών, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενώ θα δημοσιευθούν οι σχετικές αποτιμήσεις και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ