Θετική πορεία διέγραψε το 2017 η Γιώτης Α.Ε., αυξάνοντας τις πωλήσεις της και τα καθαρά κέρδη.

Θετική πορεία διέγραψε το 2017 η Γιώτης Α.Ε., αυξάνοντας τις πωλήσεις της και τα καθαρά κέρδη.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 74,65 εκατ. ευρώ έναντι 73 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 2,29%. Τα αποτελέσματα προ φόρων υποχώρησαν στα 4,46 εκατ. ευρώ από 5,3 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων αυξήθηκαν οριακά (0,13%) και ανήλθαν σε 3,33 εκατ. ευρώ από 3,32 εκατ. ευρώ το 2016. Βασικοί στόχοι της διοίκησης είναι η ενίσχυση του τζίρου της εταιρείας, η βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές (ανάπτυξη εξαγωγών, επιχειρηματικές συμφωνίες Μ&Α).

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η διοίκηση θα βασιστεί σε τρεις στρατηγικές, που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της τα επόμενα τρία χρόνια, μέσω επιχειρηματικών συνεργασιών,
εξαγορών που θα προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην εταιρεία, υποκατάσταση, εντός της επόμενης τριετίας, εισαγόμενων εμπορεύσιμων κωδικών με ιδιοπαραγόμενους κωδικούς και, τέλος, επενδύσεις στο
τομέα του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που εστιάζονται: α) στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας για την παραγωγή βρεφικού γάλακτος και παιδικών τροφών και β) στην αύξηση της
δυναμικότητας του τομέα των σοκολατοειδών, καθώς και την παραγωγή σοκολατοειδών με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Για το 2018 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη προ φόρων θα σημειώσουν αύξηση κατά 3%, αντίστοιχα. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο η Γιώτης απέκτησε τη γαλακτοβιομηχανία Στάμου, ενισχύοντας την παρουσία της στην κατηγορία των γαλακτοκομικών προϊόντων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ