Σημαντικά βελτιωμένα παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα τόσο του ομίλου FDL όσο και της εταιρείας Foodlink για τη χρήση του 2018, χάρη στις νέες συνεργασίες και την την εξαγορά της  κυπριακής DIAPO. 
O όμιλος παρουσιάζει ανάπτυξη 10,63% και η εταιρεία 8,6%, δείχνοντας ότι ξεπεράστηκαν τα πρόβλημα της προηγούμενης διετίας από την διακοπή της συνεργασίας με την Μαρινόπουλος Α.Ε. λόγω της πτώχευσής της. 
Στα θετικά αυτά αποτελέσματα συνέβαλλαν, τόσο η εξαγορά της κυπριακής εταιρείας DIAPO LTD, όσο και οι νέες συνεργασίες, που ανέπτυξε ο Όμιλος. 
• Σε επίπεδο EBITDA τα αποτελέσματα αποτυπώνονται ως εξής: 1,77 εκ. ευρώ για τον Όμιλο & 1,80 εκ. ευρώ για την Εταιρεία
• Η εταιρεία Foodlink παρουσιάζει Κέρδη προ Φόρων ύψους 445 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,56 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ ο Όμιλος περιόρισε τις ζημιές του στα 360 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,34 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. 
• Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου το 2018, από 7,83 εκ. ευρώ (2017), μειώθηκε στα 5,12 εκ. ευρώ, ενώ για τη Foodlink μειώθηκε στα 5,51 εκ. ευρώ από 8,81 εκ. ευρώ (2017).
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ