Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση των τραπεζών προς την εταιρία αναφορικά με μεταβολές στην κατάσταση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της, αναφέρει η εισηγμένη.

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση των τραπεζών προς την εταιρία αναφορικά με μεταβολές στην κατάσταση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της, αναφέρει η εισηγμένη.

Η CRETA FARMS , στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε απάντηση των από 08.05.2019 ερωτημάτων του Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού και έγγραφου Τύπου, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

- Στις 06.05.2019 έλαβε χώρα Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στο οποίο αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν στο από 09.05.2019 Δελτίο Τύπου της Εταιρίας.

- Αναφορικά με τα δημοσιεύματα του Τύπου περί μεταβολών στην κατάσταση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση των Τραπεζών προς την Εταιρία .

Η Εταιρία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της θα προβεί σε νεότερες ανακοινώσεις , μόλις έχει στη διάθεσή της σχετική επίσημη ενημέρωση από τις Τράπεζες, καταλήγει η ανακοίνωση. 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ