Creta Farms: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €866 χιλ. ενέκρινε η ΓΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
30 Αυγούστου 2018 | Επιχειρήσεις
Η Creta Farm ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της, κατόπιν της από 02.08.2018 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η Creta Farm ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της, κατόπιν της από 02.08.2018 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι της Εταιρείας (αμφότεροι δι΄ αντιπροσώπου), που εκπροσωπούν συνολικά 24.087.364 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 81,71% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 82,15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 159.749 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920, και συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 866.712 ευρώ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 0,60€ ανά μετοχή (ήτοι προς άντληση 1.238.160 ευρώ) με άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων.

Παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στην αύξηση υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κάθε παλαιός μέτοχος, εφόσον ασκήσει πλήρως το δικαίωμά του για την απόκτηση των μετοχών που του αναλογούν, στο πλαίσιο ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, θα μπορεί να προεγγράφεται και για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Το δικαίωμα προεγγραφής ασκείται συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα γραφεία της Εταιρείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών στο πλαίσιο προεγγραφών από παλαιούς μετόχους θα γίνει αναλογικά (pro rata) βάσει των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχουν οι μέτοχοι που έχουν δηλώσει ότι ασκούν το δικαίωμα προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές, στο πλαίσιο της περαιτέρω κατανομής τους. Το ΔΣ θα κατανείμει αναλογικά τις αδιάθετες μετοχές σύμφωνα με τις δηλώσεις των παλαιών μετόχων που έχουν ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής.

Σε περίπτωση ύπαρξης κλασματικού δικαιώματος η εγγραφή ή και η προεγγραφή θα γίνεται για το ακέραιο τμήμα του δικαιώματος, και δη στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Η αύξηση σκοπείται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2018 και δη εντός του φθινοπώρου του έτους αυτού.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του ποσού της καλύψεως και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό κάλυψης. Αποφασίστηκε σχετικώς η παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας για την εκτέλεση και την υλοποίηση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω. 

2. Αποφασίστηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπεία της εν λόγω τροποποίησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων δώδεκα ευρώ (€ 13.248.312) και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (31.543.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€ 0,42) η κάθε μία.

3. Μετά τα ανωτέρω, δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ούτε τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ