Αύξηση πωλήσεων 5,2% για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ το 2018

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19 Απριλίου 2019 | Επιχειρήσεις
Ενισχυμένες πωλήσεις κατά 5,2%, αύξηση του κύκλου εργασιών για δεύτερο συνεχόμενο έτος και αύξηση του μικτού κέρδους κατέγραψε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2018.

Ενισχυμένες πωλήσεις κατά 5,2%, αύξηση του κύκλου εργασιών για δεύτερο συνεχόμενο έτος και αύξηση του μικτού κέρδους κατέγραψε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2018. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 174,2 εκατ. ευρώ από 165,5 εκατ. το 2017, ενώ τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 1,1 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 29,7 εκατ. από 28,6 εκατ. Παράλληλα, ο Όμιλος πέτυχε τη διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) και του μικτού περιθωρίου κέρδους σε σταθερά επίπεδα.

Επιπλέον, το 2018 οι ζημίες ήταν μικρότερες σε σύγκριση με το 2017, καθώς στα αποτελέσματα του 2017 είχε ενσωματωθεί το έσοδο από την πώληση της «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.», ενώ το 2018 υπήρξε επιβάρυνση 0,7 εκατ. ευρώ λόγω διακοπής της δραστηριότητας του Ομίλου στην αγορά της Βουλγαρίας.

Στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επικεντρώθηκε στην παροχή εμπορικών και 3PL υπηρεσιών για καταναλωτικά αγαθά, περιορίζοντας την παρουσία του σε κλάδους και γεωγραφικές αγορές  που είχαν αποτελέσματα χαμηλότερα από το αναμενόμενο.

Για το 2019, θα συνεχίσει την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού, δίνοντας έμφαση:

Στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής του θέσης
Στην ισχυροποίηση των οικονομικών του μεγεθών, μέσω και της ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης δανεισμού του, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο
Στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών για τους υφιστάμενους συνεργάτες
Στη σύναψη νέων συνεργασιών

Αποτελώντας μία από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις στον τομέα του εμπορίου τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων από τη δεκαετία του 1970, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ έχει καταφέρει να μεγεθύνει τις δραστηριότητές του, διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία, διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και ευρύ δίκτυο διανομής, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες του στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ