Όμιλος Ιντερσαλόνικα: Αύξηση 6,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2018

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20 Σεπτεμβρίου 2019 | Επιχειρήσεις
Το 2018 ο όμιλος κατέγραψε 14,6 εκατ. κέρδη προ φόρων 

Αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων αλλά και στα κέρδη προ φόρων σημείωσε ο Όμιλος Ιντεσαλόνικα το 2018.

Πιο συγκεκριμένα η συνολική παραγωγή μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ανήλθε σε €122.176.089 (€114.994.124 το 2017), παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6,2%. Αύξηση με ελαφρώς μεγαλύτερη ένταση (7,9%) εμφάνισε η παραγωγή μικτών δεδουλευμένων ασφαλίστρων. 

Οι καθαρές πληρωθείσες αποζημιώσεις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 9,09% (2018: €47.645.253, 2017: €43.674.533), προερχόμενη κατά κύριο λόγο από τον κλάδο αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, σε συνάρτηση με την αύξηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, ενώ μικρή μείωση εντοπίζεται στα τεχνικά αποθέματα, ανερχόμενα σε €174.596.426.

Η θετική συμπεριφορά του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου (σε όρους συχνότητας και σφοδρότητας ζημιών) οδηγεί σε αποκλιμάκωση του όγκου εκκρεμών ζημιών, επιδρώντας θετικά στη διατήρηση του ισχυρού κερδοφόρου τεχνικού αποτελέσματος. 

Τα λοιπά έξοδα (λειτουργικά, χρηματοοικονομικά και προμήθειες) επέδειξαν αύξηση σε συνολικό επίπεδο και ανήλθαν στα €63.152.456 το 2018 έναντι €59.550.733 το 2017.

Οι δεδουλευμένες προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8,9%, ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής σε συνδυασμό με τα επιπλέον προμηθειακά κίνητρα διατήρησης και επέκτασης χαρτοφυλακίων, τα οποία κατόρθωσε να επιτύχει σημαντική μερίδα των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε 4,3% και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του μισθολογικού κόστους και των αμοιβών τρίτων του κλάδου βοήθειας, κινήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες για την εξυπηρέτηση του πολλαπλάσιου όγκου εργασιών, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αναφορικά με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, τέλος, προσφέρει ιδιαιτέρως ικανοποιητικό έσοδο τόκων και μεταβλητότητα εντός αποδεκτού εύρους, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στις διεθνείς χρηματαγορές. Τα συνολικά έσοδα επενδύσεων ανήλθαν σε €3.415.203 (2017: €2.821.845), με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από τόκους ομολόγων, ενώ σε θετικό εύρος κινήθηκε και το αποτέλεσμα από ρευστοποιήσεις, ανερχόμενο σε κέρδος €163.921. 

Συνοψίζοντας τις οικονομικές επιδόσεις της χρήσης, η εξέλιξη και τα αποτελέσματα του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου κρίνονται απολύτως ικανοποιητικά συνεισφέροντας στην επίτευξη κερδών προ φόρων €14.600.265 (2017: €11.473.886). Τα συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους ανήλθαν σε €7.270.376, εμφανίζοντας μείωση (2017: €9.714.248), κυρίως λόγω των ισχυρών πιέσεων που δέχτηκε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων προ φόρων ανήλθε σε 13,4% (2017: 11,2%), ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού προ φόρων σε 4,8% (2017: 3,9%) και ο δείκτης καθαρού κέρδους (περιλαμβανομένων των συνολικών εισοδημάτων) σε 5,8% (2017: 8,5%).

Τον Όμιλο συνθέτουν οι ακόλουθες εταιρίες: 

 • ·ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ. 
 • ·ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. 
 • ·AIR INTERSALONICA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 
 • ·ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 
 • ·ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 
 • ·MOTUS TRAVEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Ο Όμιλος στο σύνολό του δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: 

 • ·Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών κλάδων. 
 • ·Φυσικών προϊόντων διατροφής και ευεξίας. 
 • ·Επισκευής και συντήρησης οχημάτων. 
 • ·Ενέργειας. 
 • ·Αερομεταφοράς προσώπων. 

Δεσπόζουσα θέση στον Όμιλο κατέχει η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ λόγω του μεγέθους και του αντίκτυπου των εργασιών της στα μεγέθη του Ομίλου. 

Η μητρική Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα ασφαλίσεων Ζωής, διαμέσου των υποκαταστημάτων που διαθέτει ο Όμιλος σε όλη την Ελλάδα και 700 περίπου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων περιλαμβάνει παραδοσιακές ασφαλίσεις θανάτου και επιβίωσης, ασφαλίσεις υγείας, ατομικά και ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ