Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Σημαντική βελτίωση κερδοφορίας στο εξάμηνο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
27 Σεπτεμβρίου 2019 | Επιχειρήσεις
Θετικά οικονομικά μεγέθη κατέγραψε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο οποίος σημείωσε σημαντική βελτίωση κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα και διατήρηση των μεριδίων στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του.

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2019:

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ διαμορφώθηκε σε € 83,5 εκατ. έναντι € 84,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2018
  • Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε € 7,6 εκατ. έναντι € 3,8 εκατ. και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 5,4 εκατ. έναντι € 3,8 εκατ.
  • Επιπλέον, με θετικό πρόσημο εμφανίζονται τα αποτελέσματα προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,1 εκατ. έναντι ζημιών € 1,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο
  • Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε 16,6% έναντι 16,0% τη συγκρίσιμη περίοδο του 2018, μέσω της βελτιστοποίησης του μίγματος πωλήσεων, της περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού κόστους και της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων
  • Διατηρήθηκαν τα μερίδια αγοράς στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων στις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας
  • Ενισχύθηκε η διείσδυση στον κλάδο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με εντυπωσιακούς ρυθμούς (+5,9% μεταβολή πωλήσεων)
  • Αυξήθηκαν τα έσοδα από μισθώσεις λειτουργικών ακινήτων κατά 117%, μέσω της εκμετάλλευσης των λειτουργικών του περιουσιακών στοιχείων, φθάνοντας τα € 748 χιλ. έναντι € 344 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2018

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως τα θετικά αυτά οικονομικά μεγέθη επιτεύχθηκαν σε ένα περιβάλλον που η καταναλωτική ζήτηση ήταν περιορισμένη, λόγω και της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων προϊόντων του, στην περαιτέρω ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του με νέα προϊόντα, στην επίτευξη νέων συνεργασιών, στη διεύρυνση του πελατολογίου και στην περαιτέρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών του, προκειμένου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη λειτουργική κερδοφορία του.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, η εστίαση στους τομείς αυτούς σε συνδυασμό με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα, για την επίτευξη σημαντικής μείωσης του κόστους δανεισμού και τον περιορισμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μέσω των πρόσφατων ομολογιακών δανείων, θα επιτρέψουν τη σημαντική ενίσχυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Ομίλου το επόμενο χρονικό διάστημα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ