Τetra Pak: Θετικά έκλεισε το 2019

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22 Μαΐου 2020 | Επιχειρήσεις
Mε θετικό πρόσημο έκλεισε το 2019 για την Τέτρα Πακ Ελλάς Α.Ε.


Όπως αναφέρει η εταιρεία στην οικονομική της έκθεση, το αποτέλεσμα της χρήσης είναι κέρδος προ φόρων ύψους 3,63 εκατ. ευρώ (2018: 3,65 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών 51,3 εκατ. ευρώ (2018: 50,1 εκατ. ευρώ), ενώ τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των 10,1 εκατ. ευρώ (2018: 9,76 εκατ. ευρώ).

Ο τομέας της πώλησης χαρτιού συσκευασίας και ανταλλακτικών, που αποτελεί το 76,62 % του κύκλου εργασιών της χρήσης 2019 (2018: 78,57%), παρουσίασε μείωση κατά 77 χιλ. ευρώ 0,20 % φτάνοντας στο ύψος των 39,3 εκατ. ευρώ (2018: 39,38 εκατ. ευρώ).

Ο τομέας της πώλησης εμφιαλωτικών μηχανών και των μηχανημάτων επισυσκευασίας αυτών, όπως καπακιέρες πακεταριστικά, μηχανές συσσώρευσης πακέτων και περιτυλίγματος κτλ., παρουσίασε αύξηση κατά 322 χιλ. ευρώ (22%), φτάνοντας στο ύψος των 1,8 εκατ ευρώ , (2018: 1,45 εκατ. ευρώ), με την αύξηση αυτή να οφείλεται κατά κύριο λόγο στους πελάτες Ελληνικά Γαλακτοκομεία και ΕΑΣΑ ΡΕΑ Αργολίδος.

Ο τομέας της πώλησης εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων όπως συγκροτήματα θερμικής επεξεργασίας, μονάδες ανάμιξης, συγκροτήματα διήθησης, ομογενοποιητές, διαχωριστήρες, μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας παγωτού, μονάδες καθαρισμού, παρουσίασε αύξηση (3,21%) φτάνοντας στο ύψος των 5,97 εκατ. ευρώ (2018: 5,8 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον πελάτη Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει πως το 2020 η εταιρεία θα έχει την ίδια πορεία με το 2019 χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στον κύκλο εργασιών της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ