Σελόντα: Αυτές είναι οι μονάδες που πωλούνται

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13 Αυγούστου 2019 | Επιχειρήσεις
Λεπτομέρειες για τις ιχθυοτροφικές μονάδες που πουλά η Amerra-Andromeda δίνει με εταιρική ανακοίνωσή της η Σελόντα

Λεπτομέρειες σχετικά με τις ιχθυοτροφικές μονάδες που πουλά η Amerra-Andromeda, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων προς τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) για να ολοκληρωθεί η πώληση των δύο εταιρειών Σελόντα – Νηρέα στο σχήμα Amerra – Mubadala, δίνει με εταιρική ανακοίνωσή της η Σελόντα.

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 08/08/2019 ανακοίνωσης, ότι έλαβε από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, μετόχους της εταιρείας σε ποσοστό 79,8% συνολικά, αντίστοιχες επιστολές με το κάτωθι περιεχόμενο:

“Σε συνέχεια της από 5/8/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2873 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της από 7/8/2019 επιστολής μας και της από 8/8/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2907 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επικοινωνήσαμε με τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC, MDC lndustry Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L. προκειμένου να λάβουμε ενημέρωση αναφορικά με τα σχετικά θέματα που αναφέρονται στις ανωτέρω επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα θέλαμε να θέσουμε στην προσοχή σας την κάτωθι, κατά λέξιν, απάντηση της Andromeda Seafood S.L.

Όπως γνωρίζετε η υπογραφείσα μεταξύ μας συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφικών πακέτων στις εταιρίες Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Νηρεύς), (74.34%) και Σελόντα ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Σελόντα), (79.62%) έλαβε στις 15 Φεβρουαρίου 2019 την απαιτούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού υπό την αίρεση ολοκλήρωσης συγκεκριμένων διαρθρωτικών μέτρων που αφορούν στην εξεύρεση αγοραστή για την εκποίηση: (α) ιχθυοτροφείων που παράγουν τουλάχιστον 10.000 τόνους μεσογειακών ειδών ετησίως μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ιδίας δυναμικότητας και (β) εκκολαπτηρίων που παράγουν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου ετησίως.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ