Σαράντης: Γενική Συνέλευση για την απορρόφηση της «GR Sarantis Cyprus»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08 Νοεμβρίου 2019 | Επιχειρήσεις
Η «Σαράντης» αναμένεται να πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.


Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η εταιρεία Σαράντης, την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας, με θέμα την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης "GR SARANTIS CYPRUS LIMITED". 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ" (η "Εταιρεία") στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την στην έδρα της Εταιρείας την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 και με θέματα ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Έγκριση: α) του από 25/10/2019 κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "GR SARANTIS CYPRUS LIMITED" από την Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή των νόμων 3777/2009, 4601/2019, 4172/2013 και του Κυπριακού περί εταιρειών Νόμου (κεφ. 113), καθώς και β) της από 25/10/2019 έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3777/2009.

2. Έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "GR SARANTIS CYPRUS LIMITED" από την Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή των νόμων 3777/2009, 4601/2019, 4172/2013 και του Κυπριακού περί εταιρειών Νόμου (κεφ. 113),

3. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από την εν λόγω διασυνοριακή συγχώνευση.

4. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ