Πετρογκάζ ΑΕ: Στα 101 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2019

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
06 Αυγούστου 2020 | Επιχειρήσεις
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 27.086.318,11 ευρώ το 2019

O κύκλος εργασιών της εταιρείας είχε μείωση από 107.401.973,31 ευρώ το 2018 σε 101.032.846,50 ευρώ το 2019 ποσοστό -5,93% που οφείλεται κατά βάση στην μείωση των πωλούμενων ποσοτήτων υγραερίου, αλλά και στην μείωση της μέσης τιμής πώλησης υγραερίου.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 27.086.318,11 ευρώ το 2019, έναντι 26.416.192,02 ευρώ το 2018, δηλαδή αύξηση κατά 669.350,25 ευρώ που οφείλεται στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους κατά 2,54%. Κατά το έτος 2019 η εταιρεία παρουσίασε ζημίες χρήσεως (1.261.519,75 ευρώ) έναντι κερδών 55.988,51 ευρώ το 2018.

Από πλευράς ποσοτικών δεδομένων πωλήσεων υγραερίου κατά την χρήση 2019, η εταιρεία πραγματοποίησε ένα συνολικό όγκο πωλήσεων 111.449,99 τόνους έναντι 112.932 τόνους, το 2018. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2019 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 7.118.925,95 έναντι ευρώ 9.324.379,01 της προηγούμενης χρήσεως.

Στην εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 απασχολούνταν 194 εργαζόμενοι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ