Μνημόνιο Κατανόησης και Προθέσεων μεταξύ Lamda Development και Εθνικής

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18 Οκτωβρίου 2019 | Επιχειρήσεις
H Εθνική Τράπεζα διατυπώνει την πρόθεση να συμβάλει και να συμπράξει νομίμως στη διαδικασία εκδόσεως Π.Δ. για την έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής στην οποία βρίσκεται το εμπορικό κέντρο "The Mall Athens"


Την ολοκλήρωση της υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης και Προθέσεων ανακοίνωσε η Lamda Development με την Εθνική Τράπεζα. Μέσω του εν λόγω Μνημονίου Κατανόησης  η Εθνική Τράπεζα διατυπώνει την πρόθεση να συμβάλει και να συμπράξει νομίμως στη διαδικασία εκδόσεως Π.Δ. για την έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής στην οποία βρίσκεται το εμπορικό κέντρο "The Mall Athens", υπό την προϋπόθεση ότι θα της καταβληθεί το ποσό των 11.000.000 ευρώ, το οποίο ανταποκρίνεται στην εύλογη αξία των ακινήτων της (που βρίσκονται στην ως άνω περιοχή) και στη συνολική της απαίτηση από το τίμημα αγοραπωλησίας που της οφείλεται από θυγατρική εταιρεία του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΘΜΟΝΟ Α.Ε.).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Επιβεβαιώνεται ότι ολοκληρώθηκε η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης και Προθέσεων (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) με το οποίο η "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." διατυπώνει την πρόθεση να συμβάλει και να συμπράξει νομίμως στη διαδικασία εκδόσεως Π.Δ. για την έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής στην οποία βρίσκεται το εμπορικό κέντρο "The Mall Athens", υπό την προϋπόθεση ότι θα της καταβληθεί το ποσό των 11.000.000 €, το οποίο ανταποκρίνεται στην εύλογη αξία των ακινήτων της (που βρίσκονται στην ως άνω περιοχή) και στη συνολική της απαίτηση από το τίμημα αγοραπωλησίας που της οφείλεται από θυγατρική εταιρεία του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΘΜΟΝΟ Α.Ε.). Το ως άνω ποσό των 11.000.000 € αναλαμβάνουν δεσμευτικά την υποχρέωση να καταβάλουν η Εταιρεία και η "LAMDA OLYMPIA VILLAGE SMSA" ευθυνόμενες αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, κατά τη σύναψη της οριστικής συμφωνίας.

Η Εταιρεία θα προβεί σύμφωνα με το νόμο, αμελλητί, στις απαραίτητες ανακοινώσεις του επενδυτικού κοινού, μόλις ολοκληρωθεί η οριστική συμφωνία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ