Σε νέα εποχή  μπαίνει ο Alpha με deal με θυγατρική της Motor Oil, που αποκτά το 50,1%

Η ALPHA MEDIA GROUP LIMITED (AMG) ανακοινώνει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την SEILLA ENTERPRISES LIMITED (100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.) ούτως ώστε να συμμετέχουν απευθείας και μέσω κοινής εταιρίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ALPHA») ύψους 19,9 εκατ. Ευρώ.

“Μέσω της νέας μετοχικής του σύνθεσης και της στρατηγικής συμμαχίας της SEILLA ENTERPRISES LIMITED και της AMG, ο ALPHA ενισχύεται και βάζει τις βάσεις για να υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα αναπτυξιακό σχέδιο στην Ελληνική Τηλεόραση. Με αυτά τα δεδομένα θα παραμείνει πρωταγωνιστής και τα επόμενα χρόνια στον τομέα της ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, προσφέροντας στον Έλληνα τηλεθεατή ποιοτικό πρόγραμμα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα” αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που εξαρτάται από την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την εισροή επιπλέον χρηματοδότησης προς διευθέτηση ήδη υφιστάμενων απαιτήσεών του, ο ALPHA θα ενισχυθεί με συνολικά κεφάλαια ύψους 29,6 εκατ. ευρώ, τα  οποία θα χρησιμοποιήσει για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των εγκαταστάσεών του στην Παλλήνη Αττικής, για την ενίσχυση των επενδύσεών του στο πρόγραμμα και κυρίως στον τομέα της μυθοπλασίας, και για τη μείωση των υποχρεώσεών του. Η διοίκηση του ALPHA, θα ασκείται από κοινού από την SEILLA ENTERPRISES LIMITED και  την ALPHA MEDIA GROUP LIMITED.  

Τι ανακοίνωσε η MOTOR OIL

Mε ανακοίνωση της στο χρηματιστήριο η Motor Oil γνωστοποίησε πως η  κατά 100% θυγατρική της  κυπριακή εταιρεία  SEILLA ENTERPRISES LIMITED σύναψε με την κυπριακή εταιρεία  ALPHA MEDIA GROUP LIMITED , την κυπριακή εταιρεία  NEVINE HOLDINGS LIMITED, την κυπριακή εταιρεία  SIXOMEN LIMITED και τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά ιδιωτικό συμφωνητικό  με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2018 με το οποίο  συμφωνείται η απόκτηση κοινού ελέγχου επί των εταιρειών : ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό  σταθμό  ALPHA)  ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.(λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό  ALPHA 98,9 στην Αττική ) και  ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό  ALPHA 96.5 στην Θεσσαλονίκη) μέσω των κατωτέρω ενεργειών:

1. Η  SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα  καταβάλλει  στην  ALPHA MEDIA GROUP LIMITED 21,477,000  ευρώ  για την απόκτηση  ποσοστού  50% του μετοχικού κεφαλαίου της  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της  NEVINE HOLDINGS LIMITED κατά ποσό  23.000.000 ευρώ , ως εξής : η ALPHA MEDIA GROUP LIMITED θα καταβάλλει 11.477.000  ευρώ και η SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα καταβάλλει 11.523.000  ευρώ .

 

Στην συνέχεια η NEVINE HOLDINGS LIMITED θα καταβάλλει το ποσόν των 23.000.000 ευρώ  προς αύξηση του  μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών : ΑΛΦΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. και  ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.E. Παράλληλα,η ALPHA MEDIA GROUP LIMITED θα  καταβάλλει  6.580.000  ευρώ  για εξόφληση  υφισταμένων  υποχρεώσεων της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.ΕΚατόπιν των ως άνω μεταβιβάσεων και αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των παραπάνω εταιρειών , η μετοχική  σύνθεση τους θα διαμορφωθεί ως εξής:  

 

Στην εταιρεία NEVINE HOLDINGS LIMITED: η SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα κατέχει 1.002 ονομαστικές μετοχές.  Τα δικαιώματα  ψήφου 2 εκ των ανωτέρω μετοχών θα εκχωρηθούν προσωπικά στον κ. Δημήτρη Κοντομηνά. η  ALPHA MEDIA GROUP LIMITED θα κατέχει 998 ονομαστικές  μετοχές. Η  NEVINE HOLDINGS LIMITED θα είναι κύριος μετοχών ποσοστού 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου  της  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ.  Εκάστη εκ των  ALPHA MEDIA GROUP LIMITED και    SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα  έχει  μετοχές  ποσοστού  24,95 %  της  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε..Η  NEVINE HOLDINGS LIMITED θα  κατέχει  το 99,95%  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕ και το 100%  του μετοχικού κεφαλαίου   της  ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.Η διοίκηση των εταιρειών  NEVINE HOLDINGS LIMITED, ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.,  ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. και  ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.  θα ασκείται από κοινού αφενός  από την  SEILLA ENTERPRISES LIMITED και αφετέρου από την  ALPHA MEDIA GROUP LIMITED και  τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά για όσο διάστημα το ποσοστό της  ALPHA MEDIA GROUP LIMITED στην  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  υπερβαίνει το 33,4%. Την ευθύνη της καθημερινής διαχείρισης θα την έχει ο  διευθύνων σύμβουλος ο οποίος θα ορίζεται από την  SEILLA ENTERPRISES LIMITED

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ