Σταθερός παρέμεινε ο κύκλος εργασιών της Digea A.E. το 2018, σημειώνοντας οριακή άνοδο, κατά 0,5% σε σχέση με το 2017, φτάνοντας τα 16,58 εκατ. ευρώ. 

Σταθερός παρέμεινε ο κύκλος εργασιών της Digea A.E. το 2018, σημειώνοντας οριακή άνοδο, κατά 0,5% σε σχέση με το 2017, φτάνοντας τα 16,58 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από σταθμούς εθνικής εμβέλειας μειώθηκαν κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν σε 10,67 εκατ. ευρώ έναντι 10,75 εκατ. ευρώ το 2017.

Ομοίως και τα έσοδα από την ΕΡΤ, τα οποία μειώθηκαν κατά 0,6%, στα 1,66 εκατ. ευρώ έναντι 1,67 εκατ. ευρώ το 2017. Αντίθετα, τα έσοδα από σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας αυξήθηκαν κατά 5,1%, στα 4,13 εκατ. ευρώ έναντι 3,93 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 18,4% και διαμορφώθηκαν σε 114 χιλ. ευρώ. έναντι 140 χιλ. ευρώ το 2017. Τα EBITDA σημείωσαν αύξηση κατά 5,8% και ανήλθαν σε 8,63 εκατ. ευρώ από 8,16 εκατ. ευρώ το 2017.

Οι επενδυτικές δαπάνες της εταιρείας το 2018 (ενσώματες και ασώματες) ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 0,5 εκατ. ευρώ χαμηλότερες από αυτές του 2017.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ