Πρώτο Θέμα: Επιστροφή στην κερδοφορία-Αύξηση εσόδων 5,1% το 2018

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18 Οκτωβρίου 2019 | Επικοινωνία - Media
Μετά από τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, που έπληξε μια σειρά επιχειρήσεων και ανάμεσά τους και τα ΜΜΕ, το Πρώτο Θέμα, κατάφερε να επιστρέψει στην κερδοφορία, κλείνοντας το 2018 με αύξηση εσόδων κατά 5,1% 

 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος των εργασιών για την χρήση 2018 ανήλθε σε ποσό € 20.551.949,91 σε σχέση με το ποσό € 19.560.256,64 της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 991.693,27, σε ποσοστό 5,07% . Τα κέρδη της εταιρείας κατά την χρήση 2018 ανήλθαν στο ποσό των 221.886,65 ευρώ, ενώ στη χρήση 2017 οι ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 696.177,86 ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια την 31.12.2018 αυξήθηκαν σε € 1.360.217,88 έναντι €1.511.709,50 της προηγούμενης χρήσης.

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και στόχοι της.

Λαμβάνοντας υπόψη τον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς θέσαμε υψηλούς στόχους και χαράχθηκε τη στρατηγική της Εταιρίας, με σκοπό να επιτύχουμε την επέκτασή της, τη διατήρηση του κύκλου εργασιών της, αξιόλογη κερδοφορία και περίοπτη θέση στην αγορά.  Αυτή την στιγμή, ο όμιλος διαθέτει την πρώτη σε πωλήσεις φύλλων κυριακάτικη εφημερίδα, αλλά και από το πρώτο σε επισκεψιμότητα site protothema.gr Διοίκηση της Εταιρίας, θα συνεχίσει τις προσπάθειές μας για την επίτευξη νέων, υψηλότερων στόχων, για την τρέχουσα χρήση και για τις επόμενες. Στόχος για την τρέχουσα χρήση είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης, η μείωση του κόστους – όπου αυτό είναι εφικτό – και η αύξηση της κερδοφορίας.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης

Το Πρώτο Θέμα μετά από μία μακρόχρονη παρουσία στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και εν γένει στο χώρο των ιστοσελίδων, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές του κλάδου. Η επιτυχής αυτή εξέλιξη οφείλεται στη σωστή επενδυτική πολιτική της, στην διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού, στην υιοθέτηση νέων διαδικτυακών τεχνολογιών, στην έμφαση στην ποιότητα και στην επένδυση στο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Η εφημερίδα  αλλά και το site protothema.gr εξακολουθούν να κατέχουν υψηλές θέσεις στη λίστα κυκλοφορίας έντυπων κυριακάτικων μέσων αλλά και στη λίστα συχνότερης επισκεψιμότητας site, παρά τις αντίξοες συνθήκες που βιώνουμε τόσο εθνικά αλλά και διεθνώς. Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας συνεχίζει την συνεχώς ανοδική πορεία της και έχει κατορθώσει να βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην Ελλάδα με πρώτο site το Facebook και μάλιστα με μικρή διαφορά.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σημαντικά ποσά για την αύξηση της παραγωγικής της ικανότητος, την δημιουργία νέων διαφοροποιημένων υπηρεσιών και βελτιωμένων ποιοτικά παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προσπάθειά της να διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στο χώρο της ενημέρωσης και των διαφημιστικών καταχωρήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ