ΕΡΤ: Αύξηση τζίρου το 2018- Η πρόβλεψη για το 2019

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
27 Αυγούστου 2019 | Επικοινωνία - Media
Η θετική συμβολή του Moυντιάλ και οι έκτακτες δαπάνες

Θετικό φαίνεται πως ήταν το 2018 γιια την ΕΡΤ καθώς κύκλος εργασιών της για την εταιρική χρήση που έκλεισε την 31/12/2018 ανήλθε στο ποσό των 194.5 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 190.8 εκατ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 1.96%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα έσοδα διαφήμισης από την προβολή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 877.000 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Το σύνολο των εξόδων της εταιρείας για τη χρήση που έκλεισε στις 31/12/2018 ανήλθε στο ποσό των 147.5 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 125.3 εκατ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και φόρων της εταιρείας («EBITDA») ανήλθαν σε 95.6 εκατ. ευρώ έναντι 100.7 εκατ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2018 ανήλθαν σε 54,9 εκατ. ευρώ ενώ μετά από φόρους ανήλθαν στα 47,5 εκατ. ευρώ, έναντι 70,9 εκατ. ευρώ και 61,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων της εταιρικής χρήσης που έκλεισε την 31/12/2018 ανήλθαν σε 54,9 εκατ. ευρώ, ενώ μετά από φόρους άγγιξαν τα 47,5 εκατ. ευρώ έναντι 70,9 εκατ. ευρώ και 61,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την προηγούμενη χρήση.

Τη χρήση του 2018 η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση δικαιωμάτων σημαντικών εγχώριων και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων ενόψει της λειτουργίας του αθλητικού καναλιού «ERT Sports». Παράλληλα, ολοκλήρωσε την προμήθεια ψηφιακών πομπών για τη μετάδοση του σήματος των συχνοτήτων της εταιρείας πανελλαδικά με ίδια μέσα και την απεξάρτηση από την DIGEA.

Όσον αφορά την κερδοφορία της επόμενης χρήσης (2019) εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί αρνητικά κατά 69 εκατ. ευρώ λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της ΚΥΑ που αφορά στη ρύθμιση του τρόπου πληρωμής των οφειλομένων ποσών μετά την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής του προσωπικού της ΕΡΤ. Όπως επίσης και στη διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.

Η κάλυψη των παραπάνω έκτακτων δαπανών θα πραγματοποιηθεί με χρήση των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει υποβάλλει στο εποπτεύον υπουργείο το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2020-2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ