Τροπολογία για το Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
04 Μαρτίου 2020 | Ενέργεια
Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται στον ιδρυτικό της νόμο και για τη θυγατρική της «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΑΕ».

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» αποσαφηνίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ» και των άμεσα θυγατρικών της, όπως η «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΑΕ».

Η εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ» συνεστήθη ως ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δηλαδή, ενδεικτικά διαθέτει αυτονομία σε θέματα λήψης αποφάσεων ως προς την άσκηση της δραστηριότητάς της, σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται στον ιδρυτικό της νόμο και για τη θυγατρική της «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΑΕ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ