Χωρίς ΦΠΑ οι δωρεές προϊόντων σε κοινωφελή ιδρύματα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
03 Φεβρουαρίου 2014 | Αειφορία & ΕΚΕ
Νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών

παλλάσσεται από ΦΠΑ η δωρεάν διάθεση τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων ή άλλων αγαθών, (πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, προκειμένου τα αγαθά αυτά στη συνέχεια, εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, να διανεμηθούν χωρίς αντάλλαγμα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή  την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Αυτό προβλέπει πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αίρει ένα σημαντικό αντικίνητρο για τις δωρεές αγαθών σε κοινωφελείς ή φιλανθρωπικούς φορείς, για τους σκοπούς περαιτέρω διάθεσής τους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των δωρεών αυτών που έχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία ιδίως για τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ