Την Δευτέρα η παρουσίαση της ΕΛΔΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
25 Μαρτίου 2019 | Επικαιρότητα
Τον νεοσύστατο Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό (ΕΛΔΟ), παρουσιάζει την Δευτέρα 19 Μαρτίου στις 11 το πρωί, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς.

Τον νεοσύστατο Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό (ΕΛΔΟ), παρουσιάζει την Δευτέρα 19 Μαρτίου στις 11 το πρωί, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Υπουργείου, Φραγκούδη 11 και Αλέξανδρου Πάντου και θα μεταδοθεί livestream από το site της ΕΡΤ.

Σκοπός της ΕΛΔΟ μεταξύ άλλων είναι :

  • Η αναζήτηση, προώθηση και συμμετοχή ή/και διαχείριση προγραμμάτων και έργων σχετικά με τις διαστημικές δραστηριότητες σε τομείς όπως η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η άμυνα και η ασφάλεια, η οικονομία, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι μεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εμπόριο.
  • Ο συντονισμός, η υποστήριξη και η κινητοποίηση φορέων, Υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση της διαστημικής πολιτικής της Ελλάδας,
  • Η διαμόρφωση πρότασης για την εθνική στρατηγική στον τομέα του διαστήματος, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η εκπόνηση κυλιόμενου-δυναμικού σχεδίου δράσης της εθνικής διαστημικής στρατηγικής σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που θα προσδιορίζει στόχους, τομείς συνεργασίας και διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων.
  • Ο συντονισμός και η συνεργασία των εθνικών εκπροσώπων στον τομέα του διαστήματος και των εφαρμογών του, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασίων, η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτομίας και δράσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς διαστήματος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστημικά προγράμματα, καθώς και η σχεδίαση προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστημονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το διάστημα έχει πρωταρχικό ρόλο.
  • Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας, καθώς και η υποστήριξη αυτής στον σχεδιασμό εξοπλισμού, συστημάτων, υλικών και δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, μέσω της εκμετάλλευσης της συμμετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα, καθώς και των «βιομηχανικών επιστροφών» που δικαιούται η χώρα.
  • Η προώθηση θεμάτων τυποποίησης και η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών/υπηρεσιών.
  • Η πειραματική/εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων του ελληνικού Δημοσίου σε δορυφορικά και διαστημικά αντικείμενα, καθώς και των συναφών υπηρεσιών και πόρων.
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών αναφορικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ελληνικού Δημοσίου στο διάστημα, την καταχώρηση και αξιολόγηση διαστημικών αντικειμένων, καθώς και την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων.

    Πηγή: ert.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ